REZULTATI POSLOVANJA PRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE U 2018. GODINI

Ukupan broj pravnih lica u Republici Srpskoj koja su za 2018. godinu predala finansijske izvještaje Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge iznosi 10.071, što je za 154 pravna lica, odnosno za 1,5% više u odnosu na broj u 2017. godini.

Od ukupnog broja obrađenih finansijskih izvještaja privrednih subjekata najveće učešće imaju trgovina ( 2.933 ili 29,1%) i prerađivačka industrija ( 1.968 ili 19,5%).

Ukupni prihodi ostvareni u privredi u 2018. godini iznosili su 21,53 milijarde KM i veći su za 1,57 milijardi KM, odnosno veći su za 7,8 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Ukupni rashodi iznosili su 20,13 milijardi KM i u odnosu na uporedni period 2017. godine povećani su za 1,30 miliona KM, odnosno veći su za 6,9 odsto.

Ukupna aktiva i ukupna pasiva iznose 48,18 milijardi KM, što je za 4,4% više u odnosu na uporedni period 2017. godine.

Troškovi bruto zarada i naknada zarada iznosili su 2,46 milijardi KM i u odnosu na 2017. godinu povećani su za 7,4%.

Prosječan broj zaposlenih krajem mjesecau 2018. godini iznosio je 166.163, što je za 3,3% više u odnosu na 2017. godinu.

Ukupne obaveze privrede u 2018. godini iznosile su 17,22 milijarde KM i u odnosu na 2017. godinu povećane su za 5,4%.

U strukturi obaveza, dugoročne obaveze iznose 6,69 milijardi KM i povećane su za 2,6 odsto, a kratkoročne obaveze iznose 10,53 milijardi KM i veće su za 7,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupna kratkoročna potraživanja privrede RS u 2018. godini iznosila su 5,05 milijardiKM što je u odnosu na 2017. godinu više za 8,6 odsto. U strukturi ukupnih kratkoročnih potraživanja, potraživanja od kupaca iz inostranstva iznose 488,64miliona KM, što je za 19,6 odsto više u odnosu na 2017. godinu. Potraživanja od kupaca u zemlji u 2018. godini iznose 2,73 milijarde KM, što je manje za 0,6 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Kratkoročni finansijski plasmani u 2018. godini iznosili su 732,89 miliona KM, što je u odnosnu na 2017. više za 15,9 odsto.

Ukupan neto dobitak u 2018. godini iznosi 1,66 milijardi KM, što je za 172,49 miliona KM, odnosno za 11,6 odsto više nego u 2017. godini.

Ukupan neto gubitak u 2018. godini iznosio je 409,20 miliona KM i smanjen je za  72,99 KM, odnosno manji je za  15,1 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Tekuća sredstva su iznosila 11,50 milijardi KM i povećana su za 11,8% u odnosu na 2017. godinu, dok su kratkoročne obavezeiznosile 10,53 milijarde KM i njihov rast iznosi 7,3%.

Koeficijent tekuće Iikvidnosti u 2018. godini iznosio je 1,09 i viši je u odnosu na prethodne godine (u 2017. godini iznosio je 1,05, u 2016. godini iznosio je 1,01, a u 2015. godini 1,04).

Ako se uzme u obzir da normalan koeficijent za održavanje tekuće likvidnosti izmađu 1 i 2, tada se vidi da se privreda Republike Srpske i dalje  suočava sa problemom održavanja tekuće likvidnosti.

Razvrstani prema Zakonu o računovodstvu i reviziji