Održana obuka “Internacionalizacija poslovanja preduzeća”

Mentori iz Agencije za razvoj MSP-a Grada Trebinja, učestvovali su na obuci za mentore sa istočnog dijele Republike Srpske sa osnovnom temom “Internacionalizacija poslovanja preduzeća”. Obuka je provedena u organizaciji Gradske razvojne agecnije Istočno Sarajevo, a glavni nosilac ovog projekta je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Banja Luke.

 

 

 

 

 

 

 

Obuka je dio  projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana (faza 2)“ koji se provodi u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju JICA.

U okviru obuke koju je vodio Naoja Sakamoto (Naoya Sakamoto), ekspert Japanske agencije za međunarodnu saradnju, predstavljen je primjer dobre prakse preduzeća Stanišić d.o.o koje je internacionalizovalo svoje poslovanje i koje je ukazalo na glavne problem sa kojim se susreću prilikom internacionalizovanja poslovanja. Predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske  gdin. Marko Kakuća održao je prezentaciju o javno dostupnim instrumentima podrške za sektor malih i srednjih preduzeća na putu internacionalizacije.

Prisutni mentori su upotpunili svoje znanje i dobili osnovne alate za internacionalizaciju poslovanja koje mogu primjeniti u budućem radu sa preduzećima.