OBUKA IZ OBLASTI PREDUZETNIŠTVA

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja u okviru projekta „Moja budućnost“, koji provodi Švajcarska organizacija Helvetas Intercorporated BiH, u saradnji sa Gradom Trebinjem i „Agencijom“, organizuje:

OBUKU IZ OBLASTI PREDUZETNIŠTVA

Polaznici će kroz obuku moći provjeriti opravdanost svoje poslovne ideje, sagledati prednosti i rizike preduzetništva, spoznati svoje preduzetničke sklonosti, informisati se o postupku registracije i aktuelnim zakonskim propisima, izraditi biznis plan uz pomoć mentora itd.

Teme i moduli obuke će obuhvatiti sljedeće teme:

-uvod u preduzetništvo

-pravni aspekti poslovanja

-testiranje ideje na tržištu

-izrada biznis plana

-marketing i prodaja

-prezentacija i testiranje biznis planova

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti za učešće na obuci tako što će svoje podatke (ime i prezime, stručna sprema, broj telefona i adresa elektronske pošte) dostaviti:

putem elektronske pošte na adrese: msptb@teol.net, ili

lično u prostorije Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja (Stepe Stepanovića bb – Poslovni inkubator u krugu bivše kasarne

                                                                                                                                                                Rok za prijave ostaje otvoren do 10.12.2019. godine.