Održana razmjena iskustava na temu “Obrazovanje u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada”

U saradnji Fondacije Helvetas Moja Budućnost i Agencije za razvoj MSP-a grada Trebinja, dana 20.05.2020.organizovana je online razmjena iskustava na temu “Obrazovanje u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada”.

Cilj ovog događaja je upoznavanje ključnih partnera iz Trebinja, sa iskustvima i primjerima dobre prkase iz oblasti praktične nastave u srednjim stručnim školama grada Zvornika, a u svrhu uspješne realizacije budućih projektnih aktivnosti u gradu Trebinju. Iskustva iz Zvornika je predstavila Jovanka Glišić, pomoćnik direktora Srednjoškolskog centra “Petar Kočić”.

Osnovne teme o kojima se diskutovalo su načini uključivanja privrednog sektora u planiranje i vrednovanje nastavnog programa predmeta praktične nastave na lokalnom nivou.

Sastanku su prisustovali predstavnici Fondacije Helvetas Moja Budućnost, Agencije za razvoj MSP-a grada Trebinja, Centra srednjih škola, Tehničke škole, Grada Trebinja, te Područne privredne komore – Trebinje.

U razmjenu iskustava su kao gosti uključeni i predstavnici Srednje strukovne škole iz Širokog Brijega, uzimajući u obzir slične zakonske pretpostavke za izmjene nastavnih programa u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada.