POTPISANI UGOVORI ZA OBUKU NA CNC MAŠINAMA

 

 

Polaznici Programa „Stručno osposobljavanje, usavršavanje i zapošljavanje operatera na CNC mašinama za obradu metala“ danas su potpisali ugovore o pohađanju praktične i teoretske obuke.

Njih 20, uglavnom mladih ljudi, od kojih je 10 iz Trebinja, a 10 iz ostalih istočnohercegovačkih opština, proći će neophodnu obuku, a nakon toga će najboljima biti omogućeno i zapošljavanje kod privrednih subjekta koji su izrazili potrebu za ovim kadrom.

Ovaj program se realizuje u partnerstvu Grada Trebinja, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Fakulteta za proizvodnju i mendžment , „SL Industrije alata“ i Zavoda za zapošljavanje RS- Filijala Trebinje, Privredne komore, a finansira ga Fondacija „Helvetas-Moja budućnost“ iz Sarajeva.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je istakao da će ovaj projekat biti od velikog značaja kako za polaznike tako i za privrednike.

„Bez sinergije nema dobrih rezultata. Bez obzira na situaciju u kojoj se nalazimo, kako u Trebinju tako i u regionu, moramo da nastavimo da obučavamo ljude, pripremamo ih za nova zaposlenja. Ono što je ključno jeste da će se po prvi put nakon završene obuke svim ovim ljudima koji završe uspješno u radnu knjižicu upisati da su položili tu obuku i to je još jedna šansa da lakše nađu zaposlenje“, rekao je Ćurić.

Dražen Bošković iz Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja je rekao da je cilj ovog programa prije svega obuka i stručno osposobljavanje 20 nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS – Filijala Trebinje.

„Sljedeći cilj je direktno zapošljavanje najuspješnijih kandidata u partnerskom preduzeću, a potencijalno i u nekim drugim privrednim subjekatima koji su zainteresovani za ovaj profil radnika na teritoriji Istočne Hercegovine, a najviše zainteresovanih je u drvoprerađivačkoj industriji. Jedan od ciljeva je i razvijanje lokalnih partnerstava, u smislu da se na jedan aktivan način uključe mimo gradske uprave i obrazovne ustanove u našem gradu, razvojna agencija Grada Trebinja i ostali akteri koji su i u pretdhodnom periodu uspješno sarađivali“, rekao je Bošković.

Vanja Ateljević polaznica obuke ističe da se sa CNC mašinama upoznala na fakultetu i ova obuka je za nju izuzetna prilika za usavršavanje.

„Mi kao mladi ljudi imamo priliku da postavimo temelj da kasnije možemo nastaviti rad na CNC programiranju i slično. Oblast koja je u svijetu jako cijenjena,  ne vidim zašto se ne bi ljudi ovđe fukusirali na to“, ističe ona.

Jovanka Uljarević, direktorica „SL Industrije alata „Trebinje navodi da će se u ovom preduzeću biti organizovan praktični dio obuke.

„Cilj obuke je ne samo da kandidati steknu sertifikat već i da nauče da rade. Najbolji među njima vjerovatno će pronaći mjesto i u „Industriji alata“ i moguće zasnovati radni odnos. Obuka će se obavljati na NC i CNC mašinama“, istakla je Uljarevićeva.

Dodala je da „Industrija alata“ sada već ima mjesta za uposlenje sedam radnika osposobljenih za rad na ovim mašinama.

Polaznici će teoretski dio obuke imati na Fakultetu za proizvodnju i menadžment.

„Imaćemo obavezu da u onom dijelu u kome nauka podržava razvoj grada i privrede u gradu i regionu svojim naučnim  i materijalnim kapacitetima podržimo teorijski dio nastave. Renomirani profesori će izvoditi teorijski dio nastave u trajanju od 90 časova. Ta nastava će biti uparena sa praktičnim dijelom“, rekao je Dušan Jokanović, dekan Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje.

Halko Basarić iz Fondacije „Helvetas- Moja budućnost“ je naveo da njihova fondacija radina  unapređenju zapošljavanja mladih ljudi i stvaranju bolje šanse za njihovo zapošljavanje na tržištu rada.

„Istovremeno trudimo se da kreiramo bolje budućnosti za kompanije da dođu do kvalifikovane i stručne radne snage“, pojasnio je on.

Ova obuka trajaće naredna tri mjeseca.