JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA U 2020. GODINI

 

 

 

 

 

Predmet Javnog konkursa je finansiranje projekata u oblasti turizma i ugostiteljstvaiz namjenskih sredstava za razvoj turizma u skladu sa budžetomMinistarstva trgovine i turizma(u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2020.godinu, na način i u postupku koji je propisan Uredbom o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 01/18 i49/20)(u daljem tekstu: Uredba).

Namjenska sredstva za razvoj turizma i ugostiteljstva dodjeljuju se u pojedinačnom iznosunajviše do 30.000,00 KM.

 Pravo na finansiranje projekata iz namjenskih sredstava  iz člana 1.ovog konkursa imajusubjekti, odnosno korisnici registrovani u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH za obavljanje djelatnosti turizma i ugostiteljstva ili sa turizmom neposredno povezanih djelatnosti, i to:

-privredna društva i preduzetnici,

-fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge na selu, apartmanu, kući za odmor, odnosno sobi za iznajmljivanje,

-udruženja, nevladine organizacije i ostale neprofitne organizacije,

-poljoprivredne zadruge,

-jedinice lokalne samouprave i turističke organizacije grada ili opštine, odnosno Međuopštinske turističke organizacije i ostale javne ustanove i pravna lica osnovana na           nivou jedinice lokalne samouprave,

-javne ustanove i javna preduzeća koje osniva Republika.

Rok za podnošenje Prijave za dodjelu namjenskih sredstava na Konkurs je 14.08.2020. godine.

Јавни конкурс 2020. година_191183911 (2)

Извјештај о утрошку финансијских средстава_183190016

Мјенична изјава_189447078

Пријавни образац_197738481

Упутство за подносиоце пријава_034857084