JAVNI POZIV za dodjelu sredstava granta za sufinansiranje projekata/programa udruženja građana i fondacija

 

 

 

 

 

 

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja imaju udruženja i fondacije registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/01 i 42/05) i koja zastupaju ili promovišu interese Republike, odnosno jedinice lokalne samouprave i jačaju njen ugled u sljedećim oblastima:

  1. građansko društvo,
  2. ljudska prava i prava nacionalnih manjina,
  3. projekti koji promovišu Republiku i/ili jedinicu lokalne samouprave u evropskim integracijama,
  4. lokalni ekonomski razvoj,
  5. projekti jačanja uloge mjesne zajednice,
  6. projekti koji doprinose razvoju lokalne samouprave,
  7. projekti koji doprinose jačanju kapaciteta organa jedinice lokalne samouprave,
  8. projekti koji doprinose poboljšanju kvaliteta komunalnih i drugih usluga iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave,
  9. zaštita od elementarnih nepogoda na području jedinice lokalne samouprave i
  10. edukacija zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Nezavisne novine“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Јавни позив за додјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката удружења грађана и фондација јул 2020._306412783 (1)