Obuka za CNC operatere za obuku metala provodi se prema planu

U periodu od 13.07.2020. godine u okviru projekta “Stručno osposobljavanje, usavršavanje i zapošljavanje operatera na CNC mašinama za obardu metala” u istočnoj Hercegovini, realizovane su tri sedmice obuke(12 radnih dana) od ukupno planiranih 13 radnih sedmica.
U navedenom periodu obrađene su sledeće oblasti: zaštita na radu, metode obrade, alati i stezni pribori, mašine i alatke…
U procesu obuke učestvuje 20 kandidata iz istočne Hercegovine, obuka se provodi na način da se kombinuje teorijski i praktični dio nastave. Obuka se realizjue prema planu koji je kreiran od strane Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje, gdje se održava teorijski dio nastave i preduzeća Swisslion IAT Trebinje gdje se održava praktični dio nastave.
U preduzeću “Swisslion IAT Trebinje” sa polaznicima rade četiri kvalifikovana instruktora za praktičnu nastavu.
Planirano je da se obuka završi u septembru 2020. godine.