Završena obuka za 15 operatera na CNC mašinama za obradu metala

 

 

 

 

 

 

 

 

Polaganjem teoretskog i praktičnog dijela ispita za kandidate koji su učestvovali u obuci za operatera na CNC mašinama za obradu metala, u Trebinju je završena obuka 15 polaznika u okviru pojekta „Stručno osposobljavanje, usavršavanje i zapošljavanje operatera na CNC mašinama za obardu metala“ u istočnoj Hercegovini.

Nastavni proces trajao je od sedmog do desetog mjeseca ove godine, sa visokim stepenom bezbjednosti svih učesnika, što je i bio prioritet, pri čemu su održani svi časovi planirani Programom osposobljavanja, odnosno 150 časova praktične nastave i 90 časova teoretske nastave. Program osposobljavanja realizovan je u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih.

Teoretski dio nastave odvijao se na Faklutetu za proizvodnju i menadžment Trebinje, dok se praktični dio nastave provodio u preduzeću “Swisslion IAT” d.o.o. Trebinje.

Za sve kandidate koji su položili teoretski i praktični dio ispita, biće dodijeljena javno važeća uvjerenja, po osnovu kojih će stečeno zvanje biti upisano u radnu knjižicu.

Projekat realizuje Razvojna agencija grada Trebinja, a finansira Fondacija Helvetas Moja Budućnost. Vrijednost porjekta iznosi oko 35.000,00 KM.

Partneri na projektu su Grad Trebinje, Edukativni centar privredne komore RS, Zavod za zapošljavanje RS – filijala Trebinje, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje i preduzeće “Swisslion IAT” d.o.o. Trebinje