PREDSTAVNICI AGENCIJE ZA RAZVOJ MSP-A GRADA TREBINJA UČESTVOVALI NA 4. MEĐUNARODNOM FORUMU O PRIVREDNOJ SARADNJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četvrti Međunarodni privredni forum o saradnji održan je na Zlatiboru (15. i 16. 11.2018.godine), u organizaciji Razvojne agencije Srbije (RAS), Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske i Privredne komore Srbije.

Forum je na jednom mestu okupio zvaničnike Republike Srbije, Republike Srpske, Evropske Unije, ambasada, predstavnike lokalnih samouprava, regionalnih razvojnih agencija, privrednih komora,  ali i preko 200 privrednike iz Srbije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Češke, Rusije i Turske.

Tema foruma je podrška mikro, malim, i srednjim preduzećima i preduzetnicima (MMSPP)  kroz programe finansijske podrške. Kroz više pojedinačnih panela predstavljene  su i razmatrane mogućnosti pristupa finansijskim fondovima za MMSPP regiona, mogućnosti unapređenja prekogranične saradnje, i regionalnog razvoja, a sve uz iskustva zemalja članica EU i zemalja regiona.

Centralni događaj foruma bili su poslovni susreti za preduzeća i klastere, koji su organizovani u okviru Evropske mreže preduzetništva. Održano je oko 150 direktnih poslovnih sastanaka, na kojima su komanije predstavile svoje proizvode i usluge, uspostavile nove poslovne kontakte i razmjenile iskustva sa kompanijama iz drugih zemalja.