Osnove izrade prijedloga projekata

01.04.2016. godine, u edukativnoj sali Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja, relizaovana je radionica „Osnove izrade prijedloga projekata“. Radionica je imala za cilj da se polaznicima predstave bazične karakteristike dobro osmišljenog i realizovanog prijedloga projekta, koncept EU aplikacione forme, kao i osnovni pojmovi koje jedan prijedlog projekta sadrži, a sve s ciljem…

RADIONICA – POTENCIJALNA SARADNJA PREDUZETNIKA I PREDSTAVNIKA SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE U BILEĆI?

U okviru projekta „COTON“, 04 aprila 2016. godine, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja organizovala je radionicu/fokus grupu na kojoj su učestvovali menadžment i nastavno osoblje koje izvodi praktičnu nastavu u Srednjoškolskom centru „Golub Kureš“ u Bileći te predstavnici preduzeća „Monting energetika“ iz te opštine. Na radionici se diskutovalo o mogućnostima i…

Održano stručno predavanje na temu „Praktična primjena pesticida na području Trebinja za 2016. godinu“

U petak, 01.04.2016. godine,  JU Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja, u saradnji sa Udruženjem građana „Nešto više” realizovalo je stručno predavanje na temu „Praktična primjena pesticida na području Trebinja za 2016. godinu“ koje je održao doc.dr Siniša Mitrić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Predavanje, kojem je pisustvovalo 26 osoba,…

Stručno predavanje na temu “Preporuke za praktičnu primjenu pesticida na području Trebinja za 2016. godinu”.

Udruženje građana Nešto Više u saradnji sa JU Agencija za mala i srednja preduzeća Grada Trebinja, organizuje stručno predavanje na temu “Preporuke za praktičnu primjenu pesticida na području Trebinja za 2016. godinu”. Predavanje će se održati u petak 01.04.2016. godine u prostorijama Agencije – Poslovni Inkubator sa početkom u 10:00 sati. Predavač je doc. dr.…

AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA NA RADIONICI O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI U ORGANIZACIJI SAVJETA EVROPE I DURA

Povodom objave prvog poziva na dostavljanje projektnih prijedloga – Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. održana je radionica pod nazivom „Enhancing Tools for Boosting Cross Border Cooperation”, 23. marta 2016. godine, a u organizaciji DURA-e i Savjeta Europe. Predstavnici iz gradova Dubrovnika i Trebinja, te…

Fokus grupa projekat „Coton”

AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA GRADA TREBINJA U OKVIRU PROJEKTA „COTON“ ODRŽANA FOKUS GRUPA UZ UČEŠĆE PREDUZETNIKA I PREDSTAVNIKA SREDNJIH TEHNIČKIH ŠKOLA SA PODRUČJA ISTOČNE HERCEGOVINE U okviru projekta „COTON“ koji za cilj ima da podigne nivo svijesti, razvije interes i unaprijedi realizaciju učeničke prakse u preduzećima , 17 marta 2016. godine u…

Održana radionica na temu,,Uzgoj matica u pčelarstvu”

09.03.2016. u prostorijama Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Trebinje(poslovni inkubator) održana je radionica na temu,,Uzgoj matica u pčelarstvu”. Radivoje Maksimović, vrsni pčelar, inače stručni konsultant u firmi Nature Line doo, objasnio je metode uzgoja matica i naveo značaj prihrane pčela enzimskim pogačama i sirupima. Maksimović će u martu održati veći broj predavanja na…

Poslovno planiranje – Izrada poslovnih planova

02. i 03.marta 2016. godine u prostorijama Poslovnog inkubatora u Trebinju održana je edukativna radionica na temu ,,Poslovno planiranje-Izrada poslovnih planova“. Obuka je organizovana kroz saradnju Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Udruženja građana,, Nešto više“ iz Mostara i Zavoda za zapošljavanjeTrebinje a pozivu se odazvalo 18. kandidata ,uglavnom nezaposlenih mladih ljudi. Obuku jeuspješno…

Inicijalni sastanak za uspostavljanje mehanizama saradnje između Herceg-Novog i Trebinja

Na inicijativu Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog i Agencije za razvoj MSP Trebinje, organizovan je sastanak s ciljem uspostavljanja mehanizama saradnje između Trebinja i Herceg Novog. Sastanku su, ispred Opštine Herceg-Novi prisustvovali predstavnici Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, Agencije za razvoj i zaštitu Orjena, Turističke organizacije i Sekretarijata za društvene djelatnosti.…