Javni Poziv za podršku manifestacijama „ljudi – ljudima“

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi u partnerstvu sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrijednosti“ raspisuje javni Poziv za podršku manifestacijama „ljudi – ljudima“ (P2P).

Manifestacija  „ljudi-ljudima“ predstavlja alat za umrežavanje i jačanje saradnje, promociju prekograničnih regiona i njihove kulture, tradicije i prirodne baštine i doprinosi ekonomskom razvoju kroz razvoj proizvoda i usluga u okviru odabranih lanaca vrijednosti:

  • Tradicionalni proizvodi u prekograničnim regionima „Drina-Sava“, „Drina-Tara“ i „Krš“;
  • Ruralni turizam u prekograničnim regionima „Drina-Sava“, „Drina-Tara“ i „Krš“;
  • Planinski turizam u prekograničnim regionima „Prokletije-Bjeshket e Namuna“, „Prespa“ i „Sharra“;
  • Pčelarstvo u prekograničnom regionu “Pčinja-Krajište”.

Manifestacija / aktivnost treba da bude realizovana najkasnije do 30.11.2020. godine. Svaka podrška u okviru ovog poziva ne treba da prelazi 2.000,00 EUR prhvatljivih troškova koji su navedeni u Priručniku za podršku „ljudi-ljudima“. Ukupni budžet manifestacije i kofinanisranje nisu ograničeni. U okviru projekta „Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrijednosti“ aktivnosti se mogu implementirati u 7 prekograničnih regiona. Sledeće zemlje / teritorije ispunjavaju uslove za sprovođenje manifestacija „ljudi-ljudima“:

1. Prekogranični region “Drina-Tara”:

Srbija: Ljubovija, Bajina Bašta, Prijepolje, Priboj, Čajetina i Užice;

Crna Gora: Bijelo Polje i Pljevlja;

Bosna i Hercegovina: Višegrad, Rudo, Goražde, Srebrenica, Bratunac i Milići;

2. Prekogranični region “Drina-Sava”:

Bosna i Hercegovina: Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Brčko District i Donji Žabari;

Srbija: Sremska Mitrovica, Šid, Bogatić, Loznica i Šabac;

3. Prekogranični region “Sharra”:

Albanija: Kukes;

Republika Sjeverna Makedonija: Jegunovce i Tearce;

Kosovo *: Dragaš, Prizren i Štrpce;

4. Prekogranični region „Prespa“:

Republika Sjeverna Makedonija: Ohrid i Resen;

Albanija: Pogradec, Pustec, Malik, Korca, Devoll i Kolonje;

5. Prekogranični region „Prokletije – Bjeshket e Nemuna“

Kosovo *: Peć, Dečane, Junik;

Albanija: Skadar, Malesi e Madhe, Tropoje;

Crna Gora: Plav, Andrijevica, Berane, Rožaje;

6. Prekogranični region Krš:

Crna Gora: Herceg Novi, Kotor, Tivat i Nikšić

Bosna i Hercegovina: Ljubuški, Čitluk, Stolac, Čapljina, Neum, Berkovići, Bileća, Gacko, Ljubinje, Nevesinje i Trebinje.

7. Prekogranični region Pčinja-Krajište:

Srbija: Crna Trava, Bosilegrad, Surdulica, Bujanovac i Trgovište;

Republika Sjeverna Makedonija: Staro Nagoricane, Rankovce i Kriva Palanka;

 U skladu sa procedurama Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), SWG i GIZ neće podržati aktivnosti u zemljama članicama EU (Hrvatska i Bugarska).

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

 SWG i GIZ pozivaju sve zainteresovane strane iz javnog, privatnog i civilnog sektora da se prijave na javni Poziv za podršku manifestacijama „ljudi-ljudima“. Podnosilac prijave ne može podnijeti više od jedne prijave za podršku u okviru ovog javnog poziva. Molimo Vas da popunite prijavni obrazac i budžet, a dokumente dostavite najkasnije do 19.04.2019.godine do 17: 00 h na e-mail: abda@swg-seerural.org

U naslovu navedite za koji prekogranični region podnosite prijavu (npr. Predmet: P2P Krs). Prijavu treba dostaviti na engleskom jeziku, nakon čega će SWG Sekretarijat u saradnji sa Komisijom za ocjenjivanje odlučiti o izboru manifestacije za finansiranje u skladu sa kriterijumima prihvatljivosti i bodovnoj listi. Po odobrenju, potrebno je dostaviti konačnu prijavu i obrazac budžeta na engleskom jeziku.

Dokumentacija i link poziva: http://seerural.org/news/open-call-for-support-to-people-to-people-activities/