PROJEKTI

 

 

 

Naziv projekta: EMOUNDERGROUNDS (Emotional technologies for the cultural heritage valorisation within cross-border undergrounds)

Status projekta: U realizaciji

Trajanje: 2019. –

Izvor finansiranja: Interreg ADRION

Partner: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja

Ostali partneri:Regional Development Agency Zasavje (SI); Municipality of Andravida-Killini (EL); RIJEKA Development Agency PORIN Ltd (HR)Public Cultural Institution Fortress of Culture Šibenik (HR); Regional development centre Koper (SI); Municipality Ivančna Gorica (SI); Municipality of Kukes (AL); Tourism organisation of municipality of Bar (ME)

Cilj projekta: EMOUNDERGROUNDS boosts the attractiveness and competitiveness of selected targeted tourist destinations, such as Nardò, Carpi, Andravida-Killini, Porin, Šibenik, Koper, Ivančna Gorica, Kukes, Bar and Trebinje. The project will do 10 small-scale technological investments (virtual reality rooms, smart mobile applications, holographic demos, interactive screens/projections), develop emotional joint paths, organise capacity building and cultural events to better promote the cultural sites.

Planirane aktivnosti:

 

 

 

 

Naziv projekta: PRONACUL (Promotion of natural and cultural heritage to develop sustainable tourism in protected areas)

Status projekta: U realizaciji

Trajanje: 2019. –

Izvor finansiranja: Interreg ADRION

Uloga Agencije za razvoj MSP-a Grada Trebinja: Partner

Ostali partneri: Cultural center Zagorje ob Savi (SI)LAG EASTERN VENICE (ITA); Rijeka Tourist Board (HR)ILIA CHAMBER (EL); Region of Ionian Islands (EL); Entrepreneurship and Business Association LiNK (BH); University of Novi Sad, Faculty of Sciences (RS); Zagreb County Tourist Board (HR); Municipality of Raška (RS)Metropolitan City of Bologna (IT);Centre for the promotion of entrepreneurship Piran Ltd (SI)

Cilj projekta: PRONACUL works for the implementation of a common management methodology of natural and cultural heritage in the Adrion area, based on a participatory approach of stakeholders. Participatory approach shall be  tested in pilot clustered areas and making use of virtual chamber, an online platform acting as consulting body for tourism developers and public bodies to exchange experiences and good practices in managing natural and cultural heritage.

Planirane aktivnosti:

 

 

 

 

Naziv projekta: Mali proizvođač – veliki agro resurs

Status projekta: U realizaciji

Trajanje: Jun 2019. –

Donator: Investiciono – razvojna banka Republike Srpske (Finansijski mehanizam za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2018/2019)

Vodeći aplikant: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja

Partneri: Grad Trebinje i Agrarni fond Grada Trebinja

Cilj projekta: Povećanje konkurentnosti malih poljoprivrednih proizvođača i stepena tržišnosti poljoprivrednih proizvoda kroz snažniju i koordinisanu podršku proizvodnji i plasmanu poljoprivrednih proizvoda

Planirane aktivnosti:

 1. Nabavka namjenskog vozila (kombi-hladnjača), za potrebe Agrarnog fonda Grada Trebinja
 2. Nabavka staklenika sa pratećom opremom (orošavanje, grijanje itd.), za potrebe Agrarnog fonda Grada Trebinja
 3. Organizovanje obuka za poljoprivredne proizvođače, iz različitih oblasti, u skladu sa iskazanim interesovanjima
 4. Organizovanje obuka za poljoprivredne inženjere Agrarnog fonda

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: Moja budućnost

Status projekta: U realizaciji

Trajanje: 2018. –

Donator i implementator: HELVETAS Intercooperation BiH

Lokalni partneri: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja; Grad Trebinje

Cilj projekta: “Moja budućnost” je četverogodišnji projekat implementiran od strane švajcarskog Helvetas-a, a ima za cilj da u opštinama Čitluk i Konjic, kao i u gradovima Trebinje i Široki Brijeg, unaprijedi poziciju nezaposlenih osoba na tržištu rada i kreira okruženje za olakšano investiranje preduzeća i dijaspore. Projekat je takođe fokusiran na stvaranje boljih uslova za formalno i neformalno obrazovanje za mlade, putem sticanja kompetencija relevantnih na tržištu rada, kao i kreiranja modela saradnje privatnog i javnog sektora usmjernih ka zapošljavanju mladih osoba.

Realizovane aktivnosti:

 1. Provedeno istraživanje “Presjek stanja u Gradu Trebinju”, kroz koje su definisani prioritetni sektori za
 2. Obezbjeđeno sufinansiranje izrade Strategije razvoja turizma Grada Trebinja 2019-2029
 3. Održane radionice u okviru “Grupa budućnosti”

Planirane aktivnosti:

 1. Intervencije u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja kroz saradnju sa različitim akterima u Gradu Trebinju (Srednje stručne škole; Preduzeća; Fakulteti; Područna privredna komora Trebinje; Zavod za zapošljavanje RS – filijala Trebinje itd.)

 

 

 

 

 

Naziv projekta: YEP Inkubator poslovnih ideja

Trajanje: Januar 2018. –

Donator: Vlada Švajcarske

Uloga Agencije za razvoj MSP-a: Lokalni koordinator

Partneri: Grad Trebinje, Zavod za zapošljavanje RS – biro Trebinje

Cilj projekta: Podrška mladim kandidatima u jačanju preduzetničkih vještina, razvoju poslovne ideje, razvoju i testiranju prototipa proizvoda i /ili usluga, povezivanju sa ciljnim tržtima, te osnivanju i pokretanju rada poslovnih subjekata

Rezultati projekta:

 1. Podnijeto 65 prijava na javni poziv za dostavljanje poslovnih ideja
 2. 15 osoba prošlo obuku iz oblasti preduzetništva po CEFE metodologiji
 3. Pozitivno ocijenjeno 6 (šest) poslovnih planova
 4. Registrovano 5 samostalnih biznisa

 

 

 

 

 

Naziv projekta: Preduzetnički fond za mlade

Status projekta: U realizaciji

Trajanje: 2019. –

Donator: Vlada Švedske

Implementator: Grad Trebinje u sradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT

Uloga Agencije za razvoj MSP-a: Lokalni koordinator

Cilj projekta: Doprinijeti kreiranju ambijenta u kojem mladi žele ostati, pomoći u pokretanju biznisa, ponuditi jednogodišnje mentorstvo i podršku u razvoju biznisa

Rezultati projekta:

 1. Održan info dan u Trebinju
 2. Održana radionica za izradu poslovnih planova
 3. Pozitivno ocijenjeno 5 poslovnih planova

 

 

 

 

 

Naziv projekta: “ACCELERATOR”

Status projekta: U realizaciji

Trajanje: 2019. –

Donator i glavni implementator: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RARS

Partneri: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja, Opština Bileća

Cilj projekta: Akcelerator program namjenjen je početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode/usluge.

Planirane aktivnosti:

 1. Održavanje info dana u Bileći
 2. Odabir najboljih poslovnih ideja za učešće u programu
 3. Održavanje edukacija iz oblasti preduzetništva (8 modula)
 4. Pružanje mentorke podrške
 5. Konačna ocjena, izbor i pružanje finansijske podrške za tri najbolja poslovna plana

 

 

 

 

 

Naziv projekta: “Gastrofokus“

Status projekta: Realizovan

Trajanje: Septembar 2018. – Decembar 2018.

Donator: Vlada Švajcarske

Implementator: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Banja Luka (RARS)

Lokalni partner: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja

Cilj projekta: Unapređenje izvođenja praktične nastave za obrazovne profile u oblasti turizma i ugostiteljstva, kroz opremanje kabineta u srednjim stručnim školama, modifikaciju nastavnih planova i programa, te podizanje nivoa znanja i vještina profesora praktične nastave i mentora u preduzećima.

Realizovane aktivnosti:

 1. Nabavljena nova oprema i opremljen kabinet za izvođenje praktične nastave (restoranski prostor), u Centru srednjih škola Trebinje.
 2. Provedena obuka za profesore praktične nastave iz Centra srednjih škola Trebinje.
 3. Provedena obuka za mentore iz preduzeća, u kojima učenici obavljaju praktičnu nastavu.
 4. Kreirana publikacija u svrhu promocije i popularizacije zanimanja iz oblasti turizma i ugostiteljstva.

 

 

 

 

Naziv projekta: “Obuka kadrova u ugostiteljstvu i turizmu“

Status projekta: Realizovan

Trajanje: Novembar 2018. – Avgust 2019.

Donator: Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske

Implementator: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja

Cilj projekta: Unapređenje kompetencija nezaposlenih osoba sa VSS (diplomirani menadžeri hotelijerstva i turizma), i doprinos podizanju nivoa usluga u oblasti ugostiteljstva i turizma.

Realizovane aktivnosti:

 1. U saradnji sa Obrazovnim centrom “Cerovac” Trebinje, organizovan besplatni kurs engleskog jezika za 22 (dvadeset dva) nezaposlena lica sa visokom stručnom spremom (VSS)  – dipl. menadžeri hotelijerstva i turizma
 2. Dodijeljeni sertifikati za polaznike kursa
 3. Obrazovni centar “Cerovac” Trebinje, omogućio besplatan nastavak kurs,a za polaznike koji su postigli izuzetan uspijeh

 

 

 

 

Naziv projekta: “Nove perspektive turizma u Trebinju“

Status projekta: Realizovan

Trajanje: 2017. – 2018.

Donator: Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske

Implementator: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja

Cilj projekta: Osnaživanje kapaciteta poslovnih subjekata koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, i unapređenje sadržaja turističke ponude.

Realizovane aktivnosti:

 1. Dodijeljena tri granta (bespovratna sredstva), za dva preduzetnika i jedno udruženje građana, koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata i kućne radionosti, u svrhu nabavke opreme, alata i repromaterijala.
 2. Provedena obuka na temu “Razvoj poslovnog modela”, na kojoj je učestvovalo 15 preduzeća/preduzetnika.
 3. Izvršeno anketiranje subjekata, koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata i kućne radinosti u svrhu indentifikacije njihovih potreba i problema, i sagledavanja realnog stanja u ovoj oblasti.

 

 

 

Naziv projekta: Trebinje- afirmacija poljoprivrednih resursa u svrhu poboljšanja socio-ekonomskog položaja stanovnika ruralnih područja

Trajanje: Januar 2018. – Decembar 2018.

Donator: Investiciono – razvojna banka Republike Srpske (Finansijski mehanizam za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2017/2018)

Vodeći aplikant: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja

Partneri: Grad Trebinje i Agrarni fond Grada Trebinja

Cilj projekta: Podrška konkurentnosti, rastu i stabilnosti prihoda poljoprivrednih proizvođača grada Trebinja kroz razvoj plasteničke proizvodnje.

Rezultati projekta:

 1. Dodijeljeno 35 plastenika površine 100 m2, sa pratećom opremom
 2. Organzovana obuka iz oblasti proizvodnje u zaštićenom prostoru, za 35 odabranih korisnika plastenika
 3. Organizovana obuka iz oblasti zaštite poljoprivrednih proizvoda i životne sredine, za 35 odabranih korisnika plastenika
 4. Organizovana obuka iz oblasti preduzetništva, za 35 odabranih korisnika plastenika
 5. Registrovano udruženje poljoprivrednih proizvođača “Plodovi juga” Trebinje
 6. Realizovana besplatna analiza kvaliteta zemljišta za 35 odabranih korisnika plastenika

Realizovana posjeta primjeru dobre prakse proizvodnje u zaštićenom prostoru, u Klepcima i Čapljini, za 35 odabranih korisnika plastenika

 

 

 

 

 

Naziv projekta: “COTON“

Status projekta: Realizovan

Trajanje: 2014. – 2015.

Donator: Vlada Švajcarske

Implementator: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Banja Luka (RARS)

Lokalni partner: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja

Cilj projekta:

JU Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja je u periodu oktobar 2015. – april 2016. godine realizovala projekat „COTON“ (Contributing to increased functionality and employability in Republika Srpska and Una-Sana Canton) u četiri lokalne zajednice istočne Hercegovine (Trebinje, Bileća, Gacko i Nevesinje) u kojima funkcionišu srednje tehničke škole.
Projekat je usmjeren na doprinos boljoj koordinaciji sektora obrazovanja i privrede te obučenosti radne snage u skladu sa potrebama tržišta rada u odabranim privrednim granama. Kao krajnji rezultat, urađene su analize istraživanja i urađena publikacija sa osnovnim podacima o stanju u sektorima MSP i obrazovanja, održane konsultacije, radionice i fokus grupe uz učešće ključnih aktera iz ovih oblasti, te pripremljen novi projekat koji će podržati konkretnu saradnju pomenutih sektora i podstaći primjenu učeničke prakse u preduzećima istočne Hercegovine. Realizacija ovog projekta se očekuje u periodu novembar 2016. – juni 2017.
Projekat „COTON“ realizovan je u okviru aktivnosti šireg Programa PrilikaPlus kojeg podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS)” u saradnji sa lokalnim agencijama za razvoj.

 

Coton_Publikacija Final_A4 format       

COTON MSPTB_Analiza stanja u sektoru MSP i obrazovanja

Izvjestaj_Istraživanje COTON 2015 MSPTB

Прojeкaт COTON зa рeгиjу Tрeбињe – из мeдиja:

https://youtu.be/qVlKHabioy4

1

2

PROGRAMI:

 

Naziv programa: Program samozapošljavanja Grada Trebinja

Status programa: Privremeno zatvoren

Trajanje: 2017. –

Izvor finansiranja: Grad Trebinje

Partneri: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja; Zavod za zapošljavanje RS – filijala Trebinje; Područna privredna komora Trebinje

Cilj programa:

 Realizovano:

 1. Raspisana 3 (tri) javna poziva
 2. Prijave podnijelo preko 200 nezaposlenih osoba
 3. U Agenciji za razvoj MSP-a, održano 10 radionica za izradu poslovnih planova
 4. Registrovano 108 biznisa, različitog oblika organizovanja (s.p.; d.o.o.; komercijalna poljoprivredna gazdinstva)

 

Naziv programa: Program samozapošljavanja Zavoda za zapošljavanje RS

Status programa: Privremeno zatvoren

Trajanje: 2017. –

Izvor finansiranja: Vlada RS

Uloga Agencije za razvoj MSP-a: Lokalni partner

Cilj programa:

 Realizovano:

 1. Raspisana 3 (tri) javna poziva
 2. Prijave podnijelo preko 50 nezaposlenih osoba
 3. U Agenciji za razvoj MSP-a, održano 10 radionica za izradu poslovnih planova
 4. U Trebinju, registrovano 108 biznisa, različitog oblika organizovanja (s.p.; d.o.o.; komercijalna poljoprivredna gazdinstva)

 

Naziv programa: Program START UP Srpska

Status programa: Privremeno zatvoren

Trajanje: 2019. –

Izvor finansiranja: Vlada RS

Uloga Agencije za razvoj MSP-a: Lokalni partner u domenu podrške za izradu poslovnih planova

Cilj programa:

 Realizovano:

 1. Raspisana 2 (dva) javna poziva
 2. Prijave podnijelo preko 50 nezaposlenih osoba
 3. U Agenciji za razvoj MSP-a, održano 10 radionica za izradu poslovnih planova
 4. U Trebinju, registrovano 108 biznisa, različitog oblika organizovanja (s.p.; d.o.o.; komercijalna poljoprivredna gazdinstva)