“COTON“

 

 

 

Naziv projekta: “COTON“

Status projekta: Realizovan

Trajanje: 2014. – 2015.

Donator: Vlada Švajcarske

Implementator: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Banja Luka (RARS)

Lokalni partner: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja

Cilj projekta:

JU Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja je u periodu oktobar 2015. – april 2016. godine realizovala projekat „COTON“ (Contributing to increased functionality and employability in Republika Srpska and Una-Sana Canton) u četiri lokalne zajednice istočne Hercegovine (Trebinje, Bileća, Gacko i Nevesinje) u kojima funkcionišu srednje tehničke škole.
Projekat je usmjeren na doprinos boljoj koordinaciji sektora obrazovanja i privrede te obučenosti radne snage u skladu sa potrebama tržišta rada u odabranim privrednim granama. Kao krajnji rezultat, urađene su analize istraživanja i urađena publikacija sa osnovnim podacima o stanju u sektorima MSP i obrazovanja, održane konsultacije, radionice i fokus grupe uz učešće ključnih aktera iz ovih oblasti, te pripremljen novi projekat koji će podržati konkretnu saradnju pomenutih sektora i podstaći primjenu učeničke prakse u preduzećima istočne Hercegovine. Realizacija ovog projekta se očekuje u periodu novembar 2016. – juni 2017.
Projekat „COTON“ realizovan je u okviru aktivnosti šireg Programa PrilikaPlus kojeg podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS)” u saradnji sa lokalnim agencijama za razvoj.

 

Coton_Publikacija Final_A4 format       

COTON MSPTB_Analiza stanja u sektoru MSP i obrazovanja

Izvjestaj_Istraživanje COTON 2015 MSPTB

Прojeкaт COTON зa рeгиjу Tрeбињe – из мeдиja:

https://youtu.be/qVlKHabioy4

1

2