DOKUMENTI

Prva dopuna

Druga dopuna

PLAN JN 2023

Druga dopuna Plana JN

Prva dopuna plana JN

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022

SPISAK ANKETIRANIH PRIVREDNIH SUBJEKATA

AKT O MALOM BIZNISU

STRATEGIJA RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA RS ZA PERIOD -2016-2020

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA TREBINJA ZA PERIOD 2018-2027.

ZAKON O PODSTICANJU MALIH I SREDNJIH PREDUZECA

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD 2019-2020 GODINE

SEAP-TREBINJE

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU AKCIONOG PLANA

LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN

ZAKONI

Zakon_o_razvoju_malih_i_srednjih_preduzeca

Zakon-o-stranim-ulaganjima-Sl.-gl.-RS-25-21

Zakon-o-spoljnotrgovinskoj-politici-Sl.-gl.-BiH-7-981

Zakon-o-politici-direktnih-stranih-ulaganja-u-BiH-Sl.-g.-BiH-17-981

Zakon-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-stranim-ulaganjima-RS-Sl.-gl.-RS-24-41

Zakon_o_sistemu_indirektnog_oporezivanja

zakon_o_radu

Zakon_o_racunovodstvu_i_reviziji

Zakon_o_privrednim_drustvima

Zakon_o_porezu_na_nepokretnosti

Zakon_o_komunalnim_djelatnostima

Zakon_o_jedinstvenom_racunu

Zakon o zanatsko preduzetnickoj djelatnosti SLGL 117 11

Zakon o udruzenjima i fondacijama Repuglike Srpske 52-01

Zakon o regist poslovnih subjekata lat

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata

Zakon o izmj i dop Zakona o zanatsko-preduzetnickoj djelatnosti

Zakon o izmj i dop Zakona o porezu na dobit

Prijedlog_zakona_o_porezu_na_dohodak

NSRS – Zakon o izmjеnama i dopunama Zakona o udružеnjima i fondacijama Rеpublikе Srpskе – 2015-02-17