O AGENCIJI

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća osnovana je 2005. godine. Osnivač agencije je Opština Trebinje.

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja osnovana je s ciljem pružanja podrške građanima koji žele da pokrenu vlastiti biznis, te pružanja podrške postojećim firmama u daljem razvoju.

Osnivanje Agencije za razvoj MSP inicirano je iz više razloga koji se mogu sublimirati na sljedeći način:

–  Privatni sektor, a naročito mala i srednja preduzeća, smatraju se budućim pokretačem privrednog razvoja u cijeloj zemlji. Postojeći i potencijalni preduzetnici suočavaju se sa ograničenim razvojnim mogućnostima usljed nepostojanja institucija koje bi pružale kompletne poslovne usluge;

–  Uslovi pristupa finansijskim tržištima su veoma nepovoljni;

–  Potencijalni preduzetnici i posebno socijalno ugroženi društveni slojevi skoro da i nemaju pristup glavnim privrednim tokovima;

–  Nedostatak koordinacije različitih programa i inicijativa u zajednici koji se promovišu na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Osnovna područja djelatnosti

–  Analiza položaja MSP i sudjelovanje u izradi strategija i politika razvoja/mjera ekonomske politike za podsticanje MSP;

–  Podrška u kreiranju jedinstvenog programa finansijske podrške razvoju MSP i koordiniranje aktivnosti na obezbjeđenju i korišćenju sredstava za finansiranje programa MSP;

–  Uspostavljanje informacionog sistema od značaja za MSP i održavanje baze podataka o MSP na teritoriji grada Trebinja;

–  Korištenje potencijala koje nude programi i fondovi stranih donatora za podršku preduzetništvu i uvođenje inovativnih rješenja u procesu razvoja MSP.

–  Pripremanje i realizacija programa edukacije preduzetnika i instruktora za obuku preduzetnika i menadžera u MSP;

 VIZIJA

Vizija Agencije je da bude ključni akter u razvoju sektora malih i srednjih preduzeća u lokalnoj zajednici, putem direktnog učešća ili putem koordinacije u okviru snažne mreže svih ključnih aktera u sferi malih i srednjih preduzeća: lokalne vlasti, privredne komore, udruženjapreduzetnika, Zavoda za tržište rada, fakulteta, finansijskih organizacija, donatora, nevladinih organizacija, lokalnih medija, servis provajdera, itd.

MISIJA

Misija Agencije je da kreira uslove, mogućnosti i olakšice za potpuno i adekvatno uključivanje malih i srednjih preduzeća i drugih ugroženih društvenih slojeva u lokalnoj zajednici u formalne ekonomske tokove, što će, kroz integralni razvoj lokalnih resursa i mogućnosti i kroz koncentrisane napore lokalnih učesnika, unaprijediti održivi privredni razvoj zajednice. Podsticanje razvoja MSP i uspostavljanje servisa za podršku njihovom razvoju, doprinosi rastu društvenog bruto proizvoda i stvaranju novih radnih mjesta u lokalnoj zajednici.

 CILJEVI

–  Uspostavljanje i stvaranje okruženja, koje će podsticajno djelovati na osnivanje novih i razvoj već postojećih MSP.
Stvaranje poželjnog okruženja znači, da Agencija za razvoj MSP mora da bude aktivni učesnik u obezbjeđivanju dugoročnog potencijala za privredu i razvoj sa naglaskom na strateškim pravcima iz Strategije razvoja grada Trebinja, uspostavljajući interaktivni odnos sa ključnim lokalnim akterima.

–  Podsticanje osnivanja, poslovanja i razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća, pružanjem pomoći, savjeta i informacija, obuka i konsalting usluga. Mali je broj agencija koje se bave obukom i savjetovanjem budućih i postojećih preduzetnika. Dakle postojeće “tržište usluga” za MSP je nedovoljnog kapaciteta i nepoznatog kvaliteta. Zato, Agencija treba da ima vodeću ulogu u razvoju tržišta usluga za MSP, da pridobije povjerenje klijenata kvalitetom usluga sa namjerom da nauči preduzetnike da te usluge, koje se čine nevidljivim i neopipljivim, mogu biti od velike važnosti za poslovni uspjeh.

–  Razvoj kapaciteta za dugoročan i održiv razvoj sektora MSP. Kroz kreiranje i ostvarenje projekata koji mogu pomoći rastu efikasnosti malih i srednjih preduzeća, konkurenciji na domaćem i stranom tržištu, kao i podizanju svjesti, promociji i iniciranju različitih sredstava za poslovnu saradnju i povezivanje MSP sektora sa sličnim, u drugim regionima BiH i okruženja, sa velikim kompanijama i stranim partnerima.
Agencija će svoje aktivnosti usmjeriti na proširenje tržišta usluga, razviti visoko kvalitetnu ponudu i kompleksno obuhvatiti sve ciljne grupe (nezaposlene, viškove zaposlenih, izbjegla i raseljena lica i povratnike, start-up preduzetnike, postojeća MSP i dr.)

USLUGE AGENCIJE

POSLOVNO I FINANSIJSKO SAVJETOVANJE

– Proširivanje kapaciteta

– Informacije o izvorima bespovratnih sredstava

– Informacije o kreditnim linijama i drugim oblicima finansiranja

– Izrada biznis planova

 

PRAVNO SAVJETOVANJE

– Informisanje o izmjenama zakonskih propisa

– Pomoć pri ostvarivanju prava (podsticaji, bespovratna sredstva)

– Pomoć u registraciji preduzetničke djelatnosti

– Izrada pojedinačnih pravnih akata (statuta, ugovora, odluka)

 

TEHNIČKA PODRŠKA I OBUKE

– Informatička podrška

– Logistička podrška

– Podrška u izradi projektnih prijedloga

– Obuke za nove i postojeće preduzetnike, poljoprivrednike

– Informatička obuka

– Edukativne radionice