Naziv projekta: “ReTRail”

Naziv projekta: “ReTRail”

Trajanje projekta: 01.04.2022.-30.06.2023.

Budžet: 163.000,00 EUR

Glavni nosilac projketa: Razvojna agencija Grada Trebinja – TREDEA

Partneri: Područna privredna komora Trebinje i Turistička organizacia Grada Trebinja

EU4BusinessRecovery u okviru kojeg je implementiran i „ReTRail“ je projekat Evropske unije koji pruža podršku BiH u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Vrijedan je 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP. Više na https://eu4business.ba

Glavni ciljevi projekta su uvođenje novih turističkih proizvoda u oblasti aktivnog turizma i iskorištavanje lokalnih potencijala i podsticanje mehanizama za upravljanje destinacijom koji bi oporavili kapacitete turističkih operatera pogođenih pandemijom COVID-19 sa ovog područja, te unaprijedili njihovu turističku ponudu.

Realizovane aktivnosti :

Adaptirana i uređena biciklistiška staza Trebinje-Jazina i postavljana odgovarajuća signalizacija, nabavljeno 25  bicikala sa odgovarajućom opremom, izrađena digitalna platforma za promociju aktivnog turizma i online rezervacija za posjetioce i ljubitelje biciklizma, podržano jačanje kapaciteta lokalnih turističkih operatera sprovođenjem pet setova treninga sa relevantnim temama,  izvršena ugradnja dva natkrivena odmarališta  (ispred Planinarskog doma na Ublima i na biciklističkoj stazi), parking mjesta za bicikla ispred 10 ugostiteljskih objekata, natkriveni parking za bicikla ispred JU Đački dom, izrađen dokument “Perspektive razvoja aktivnog turizma / turizma na otvorenom sa smjernicama za ustanovljavanje dobrih praksi aktivnog turizma“ u kome su sažeta iskustva i uspostavljene smjernice za održiv pristup razvoju  te promociju turizma na otvorenom kao osnovu za otporniji turitički sektor, dodjeljeni certifikati  za Bike Friendly standard za tri objekta.