“Preduzetnički fond za mlade”

Naziv projekta: Preduzetnički fond za mlade

Status projekta: Realizovan

Trajanje: 2019. –

Donator: Vlada Švedske

Implementator: Grad Trebinje u sradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT

Uloga Agencije za razvoj MSP-a: Lokalni koordinator

Cilj projekta: Doprinijeti kreiranju ambijenta u kojem mladi žele ostati, pomoći u pokretanju biznisa, ponuditi jednogodišnje mentorstvo i podršku u razvoju biznisa

Rezultati projekta:

  1. Održan info dan u Trebinju
  2. Održana radionica za izradu poslovnih planova
  3. Pozitivno ocijenjeno 5 poslovnih planova