“Nove perspektive turizma u Trebinju“

 

Naziv projekta: “Nove perspektive turizma u Trebinju“

Status projekta: Realizovan

Trajanje: 2017. – 2018.

Donator: Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske

Implementator: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja

Cilj projekta: Osnaživanje kapaciteta poslovnih subjekata koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, i unapređenje sadržaja turističke ponude.

Realizovane aktivnosti:

  1. Dodijeljena tri granta (bespovratna sredstva), za dva preduzetnika i jedno udruženje građana, koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata i kućne radionosti, u svrhu nabavke opreme, alata i repromaterijala.
  2. Provedena obuka na temu “Razvoj poslovnog modela”, na kojoj je učestvovalo 15 preduzeća/preduzetnika.
  3. Izvršeno anketiranje subjekata, koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata i kućne radinosti u svrhu indentifikacije njihovih potreba i problema, i sagledavanja realnog stanja u ovoj oblasti.