TREBINJE – JAČANJE RESURSA ZA PROIZVODNJU I PLASMAN POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

 

 

 

Trajanje:

Donator: Investiciono – razvojna banka Republike Srpske (Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u RS za 2020/2021. godinu)

Vodeći aplikant: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja

Partneri: Grad Trebinje ,Agrarni fond Grada Trebinja, JP “KOMUNALNO” A.D,UPP “PLODOVI JUGA

Cilj projekta:

Rezultati projekta:

-nabavljena je oprema za unutrašnji dio tržnice (rashladne vitrine sa pratećom opremom), te mobilijar (sklopivi stolovi i suncobrani za vanjski dio, odnosno zelenu pijacu, kao i tri mini sirane koje su putem Javnog poziva dodijeljene odabranim korisnicima.

Ukupna vrijednost projekta je 124.710,00 KM, a finansira se iz sredstava Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u RS za 2020/2021. godinu, za čije su funkcionisanje sredstava obezbijedili Vlada Republike Srpske putem Ministarstva finasija i Vlada Švajcarske putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini(UNDO u BiH), te uz sufinansiranje Grada Trebinja u iznosu od 25% od ukupne vrijednosti projekta.