“Obuka kadrova u ugostiteljstvu i turizmu“

 

Naziv projekta: “Obuka kadrova u ugostiteljstvu i turizmu“

Status projekta: Realizovan

Trajanje: Novembar 2018. – Avgust 2019.

Donator: Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske

Implementator: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja

Cilj projekta: Unapređenje kompetencija nezaposlenih osoba sa VSS (diplomirani menadžeri hotelijerstva i turizma), i doprinos podizanju nivoa usluga u oblasti ugostiteljstva i turizma.

Realizovane aktivnosti:

  1. U saradnji sa Obrazovnim centrom “Cerovac” Trebinje, organizovan besplatni kurs engleskog jezika za 22 (dvadeset dva) nezaposlena lica sa visokom stručnom spremom (VSS)  – dipl. menadžeri hotelijerstva i turizma
  2. Dodijeljeni sertifikati za polaznike kursa
  3. Obrazovni centar “Cerovac” Trebinje, omogućio besplatan nastavak kurs,a za polaznike koji su postigli izuzetan uspijeh