„Moja budućnost“

 

 

 

Naziv projekta: Moja budućnost

Status projekta: U realizaciji

Trajanje: 2018. –

Donator i implementator: HELVETAS Intercooperation BiH

Lokalni partneri: Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja; Grad Trebinje

Cilj projekta: “Moja budućnost” je četverogodišnji projekat implementiran od strane švajcarskog Helvetas-a, a ima za cilj da u opštinama Čitluk i Konjic, kao i u gradovima Trebinje i Široki Brijeg, unaprijedi poziciju nezaposlenih osoba na tržištu rada i kreira okruženje za olakšano investiranje preduzeća i dijaspore. Projekat je takođe fokusiran na stvaranje boljih uslova za formalno i neformalno obrazovanje za mlade, putem sticanja kompetencija relevantnih na tržištu rada, kao i kreiranja modela saradnje privatnog i javnog sektora usmjernih ka zapošljavanju mladih osoba.

Realizovane aktivnosti:

  1. Provedeno istraživanje “Presjek stanja u Gradu Trebinju”, kroz koje su definisani prioritetni sektori za
  2. Obezbjeđeno sufinansiranje izrade Strategije razvoja turizma Grada Trebinja 2019-2029
  3. Održane radionice u okviru “Grupa budućnosti”

Planirane aktivnosti:

  1. Intervencije u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja kroz saradnju sa različitim akterima u Gradu Trebinju (Srednje stručne škole; Preduzeća; Fakulteti; Područna privredna komora Trebinje; Zavod za zapošljavanje RS – filijala Trebinje itd.)