Naziv projekta: “Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP”

 

 

 

Naziv projekta: “Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP”

Tema projekta „Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa“ je usklađena sa preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2022 (dimenzija 8b) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji je implementirala Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Razvojnom agencijom Grada Trebinja. Projekat je finansiran od strane Švedske.

 Budžet: 75.000 KM

Cilj Projekta je stvaranje potpuno funkcionalnog i održivog sistema upravljanja razvojem MSP u BiH zasnovanog na Aktu o malom biznisu (Small Business Act – SBA) i pristupu Building Back Better (BBB) koji osigurava kontinuirana poboljšanja politika u svim fazama.

U okviru realizacije sredstava SIEM-a planirano je da se provede aktivnost pružanja podrške uvođenju inovacija u MSP, kroz proces uvođenja inovacija koji obezbjeđuje unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda/usluga ili procesa u poslovanju.

Davalac granta: Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banjaluka

Korisnik granta: Razvojna agencija grada Trebinja (TREDEA), Trebinje

Trajanje projekta: 06.09.2022. – 06.09.2023.

 Rezultati:

Uvedene inovacije u 5 MSP sa područja Grada Trebinja:

 1. Dineco d.o.o.
 2. Podrumi manastira Tvrdoš d.o.o.
 3. KOMRAD, Vinarija Anđelić d.o.o.
 4. Djordan Group d.o.o.
 5. Bonita d.o.o.

Aktivnosti:

Realizacijom projekta obezbjeđena je tehnička podršku za 5 MSP iz našeg grada i to u vidu angažovanja konsultanata (pravnih ili fizičkih lica), koji su ovim preduzećima pružili tehničku podršku, a koja se odnosila na: uvođenje inovacija unapređenjem postojećih ili razvijanjem novih proizvoda, usluga ili procesa, uključujući digitalizaciju i inovacije u oblasti marketinga,  preduzećima iz  drvoprerađivačkog i prehrambenog sektora, sa fokusom na promociji i korištenju online platformi i online kanala prodaje, izradu web sajta, dizajn pakovanja i ambalaže, dizajn novih i redizajn postojećih proizvoda.

 1. Usluga tehničke podrške za preduzeće „Dineco d.o.o. Trebinje“ se odnosila na optimizaciju poslovnih procesa uključujući digitalizaciju, implementaciju novog organizacionog/poslovnog modela u preduzeću putem integracije postojećih softvera:
 • Kreirano softversko rješenje za integraciju postojećih softvera.
 • Instaliran funkcionalan softver za integraciju postojećih softvera.
 1. Usluge tehničke podrške za preduzeće “Podrumi manastira Tvrdoš d.o.o“ su se odnosile na : Dizajn novog proizvoda – vizuelni identitet novog vina iz proizvodnog asortimana i redizajn dijela vizuelnog identiteta postojećih proizvoda vinarije:
 • Definisano dizajnersko rješenje u saradnji sa zaposlenim u preduzeću i projektnim timom
 • Kreirano dizajnersko rješenje za novi proizvod
 • Kreirano novo dizajnersko rješenje za najmanje 3 postojeća proizvoda vinarije
 • Kreiran katalog kompletne ponude proizvoda vinarije
 • Kreiran promotivni materijal vinarije: plakat, baner, roll up.
 • Kreirana knjiga grafičkih standarda vizuelnog identiteta (osnovni grafički standardi vinarije).
 1. Usluge tehničke podrške za preduzeće „KOMRAD, vinarija Anđelić d.o.o“ su se odnosile na: Digitalizaciju procesa proizvodnje i kreiranje web sajta:
 • Razvijena i implementirana digitalna rješenja za praćenje poslovnih procesa (upravljanje proizvodnjom, skladištenjem  i prodajom vina)
 • Kreiran web sajt preduzeća, uključujući  i funkcionalni web shop dostupan korisnicima
 1. Usluge tehničke podrške za preduzeće „Djordan Group d.o.o“ su se odnosile na: Uvođenje unapređenja u sistemu prodaje:
 • Urađeno istraživanja tržišta – ciljne grupe potrošača/kupaca, konkurenata i vlastite pozicije/ponude u odnosu na njih.
 • Kreiran identitet brenda u saradnji sa zaposlenima u preduzeću i projektnim timom
 • Izrađen web sajt i funkcionalan web shop
 • Obezbjeđena intezivna komunikacija na društvenim medijima (Facebook, Instagram).
 1. Usluge tehničke podrške za preduzeće „ Bonita doo“ su se odnosile na: Kreiranje vizuelnog identiteta preduzeća i pakovanja/ambalaže proizvoda:
 • Kreirano rješenje za vizuelni identitet preduzeća (logo i/ii znak)
 • Kreirano rješenje grafičkog dizajna za pakovanje/ambalažu proizvoda (etikete, kutije i dr.).
 • Izrađena knjiga grafičkih standarda vizuelnog identiteta sa fajlovima spremnim za štampu.