Poslovni susreti u okviru Tehnološkog foruma 2019 u Solunu

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj i Evropska mreža preduzetništva Grčke pozivaju sve zainteresovane poslovne subjekte da učestvuju na međunarodnim poslovnim susretima koji će biti održani 15. aprila u okviru Tehnološkog foruma 2019. u Solunu (Technology Forum 2019). Poslovne susrete organizuje PRAXY NETWORK kao kordinator Evropske mreže preduzetništva u Grčkoj, a Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća jedan je od koorganizatora ovog događaja.

Poslovni susreti odnose se na sljedeće oblasti:

IKT tehnologije

 • Big data;
 • Cloudsistemi i e-infrastruktura;
 • Internet stvari;
 • Mašinsko učenje;
 • Robotika;
 • Sigurnost ;
 • Društvene mreže;

Oblasti aplikacija:

 • Automobili, transport i logistika;
 • Poljoprivreda, hrana i piće;
 • Bioinformatika;
 • Kreativne industrije;
 • Edukacija;
 • Energija i životna sredina;
 • Zdravlje;
 • Interakcija između čovjeka i računara;
 • Proizvodnja i industrijski softveri;
 • Pametni gradovi;
 • Turizam i kulturno naslijeđe;

Tehnološki forum je počeo kao lokalna inicijativa kroz sinergiju akademskih, istraživačkih i poslovnih organizacija Sjeverne Grčke. Tokom posljednjih 5 godina, postao je glavni poslovni događaj ove vrste u Solunu koji okuplja preduzetnike, istraživače i inovatore sa ciljem da prezentuje IKT tehnologije i uspostavi bližu saradnju između istraživačko-razvojnog sektora i poslovne IKT zajednice u regionu i šire.

Registracija, kao i više informacija u vezi sa događajem, dostupni su na službenoj internet stranici događaja technologyforum2019.talkb2b.net, a krajnji rok za registraciju je 10. april 2019. godine.

Kontakt osobe u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća:

Dejan Šešlija, tel.: 066/714-313, imejl: dejan.seslija@rars-msp.org;

Sanja Radulović, tel.: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org;

Aleksandar Vuković, tel.: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org