Predstavnici Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja učestvovali na obuci “Analize i projekcije potreba poslodavaca za znanjima, vještinama i stavovima kao osnova planiranja mjera zapošljavanja i zapošljivosti”

Cilj intervencije, čiji sastavni dio je obuka, je da se unaprijede mehanizmi koordinacije i praćenja i predviđanja potreba poslodavaca za određenim zanimanjima, znanjima, vještinama i kompetencijama kao osnovna predlaganja i usklađivanja mjera zapošljavanja, upisne politike i profesionalne orijentacije sa zahtjevima i potrebama lokalnog tržišta rada na lokalnom niovu te savjetovanja kod pokretanja inicijatice prema nadležnim ministarstvima za uvođenje novih ili ažuriranje postojećih programa za redovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Obuku će provoditi Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja iz Sarajeva.