Praktična nastava u trebinjskim stručnim školama po izmijenjenim nastavnim planovima i programima

 

 

 

 

 

 

 

U drugom polugodištu školske 2020-2021. godine u Centru srednjih škola i Tehničkoj školi Trebinje počeće primjena novog načina praktične nastave, koja  će  se odvijati po djelimično izmijenjenim nastavnim planovima i programima, a u cilju unapređenja ovog dijela nastavnog procesa.

Takav vid odvijanja praktične nastave rezultat je projekta koji su realizovali Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Grad Trebinje, Agencija „Helvetas“ u saradnji sa ove dvije trebinjske srednje škole.

Dražen Bošković, direktor Agencije za mala i srednja preduzeća Grada Trebinja je rekao da ovaj projekat ima dvije faze te da su danas svim učesnicima u projektu predstavljeni izmijenjeni i dopunjeni nastavni planovi i programa, koji su odobreni od resornog ministarstva.

„Prva faza se odnosi na izmjenu nastavnih programa u srednjim strčnim školama u domenu izvođena praktične nastave. Dobijena je saglasnost nadležnog ministarstva za oko 30 odsto izmjene nastavnog programa tako da se ti programi mogu  provoditi već u toku ove školske godine. Druga faza koja slijedi jeste nabavka nove opreme za kabinete u kojima će se odvijati praktična nastava. To će umnogome doprinijeti kvalitetnijem odvijanju praktične nastave kako u školama tako i kod poslodavaca“, rekao je Bošković.

On je naveo da su u procesu izmjene nastavnih palnova i programa učestvovali i predstvanici poslovnih subjekata koji su dali korisne prijedloge i instrukcije.

„Oni su veoma doprinijeli u ovom značajnom procesu. Nadam se da će u narednom periodu i ostala stručna zanimanja u Trebinju biti obuhvaćena kroz izmjenu nastavnih planova i programa ovim projektom“, dodao je Bošković.

 

 

 

 

 

 

Slađana Skočajić, zamjenik gradonačelnika Grada Trebinje je navela da ovaj projekat ima veliki značaj za stručno obrazovanje.

„Podloga je bila dobra, ove dvije škola i kadrovski i tehnički ovaj projekat mogu da iznesu kako treba“, navela je ona.

Skočajićeva je dodala da je Grad Trebinje posredovao u komunikaciji sa nadležnim institucijama koje su odobrile izmjenu nastavnih planova i programa. Iskustva sa svim privrednicima sa kojima škole sarađuju, navela je ona, su odlična.

„Cilj je da djeca nemaju razliku u obrazovanju kada izađu iz škole i svoju praksu izvode u preduzećima“, dodala je Skočajićeva.

Sven Dominković, menadžer projekta „Moja budućnost“- Helvetas je rekao da je cilj ovog projekta poboljšanje obrazovanja u BiH te da odnos škola i tržišta rada bude što bolji.

„Ono što nam je jako bitno u procesu poboljšanja obrazovanja u BiH, jesu izmjena nastavnih planova i programa u stručnim školama, te obuke nastavnog kadra i mentora u kompanijama“, istakao je Dominković.

Direktori trebinjskih stručnih škola su saglasni da je ovo projekat od velikog značaja u unapređenju praktične nastave.

Darko Rakić, direktor Tehničke škole Trebinje kaže da će uskoro uslijediti nabavka opreme, koju će finansirati Grad Trebinje i „Helvetas“.

„Ta oprema se odnosi na dva ciljana zanimanja, to je tehničar CNC tehnologija i zanatsko odjeljenje trećeg stepena električar“, rekao je Rakić

Neška Ilijić, direktor Centra srednjih škola ističe da će u okviru ovogodišnjeg programa nabaviti  opremu za već postojeće i nove kabinete praktične nastave.

„Ove godine ćemo dopuniti opremu za postojeći kabinet usluživanja,a opremićemo i kabinet za  novo zanimanje turističkog tehničara za održavanje praktične nastave sa softverom. Po završetku škole učenici će biti osposobljeni da odmah uđu u radni proces“, navela je ona.

Ova škola već drugu godinu učestvuje u projektu unapređenja praktične nastave.