Podrška u izradi biznis planova u okviru JAVNOG POZIVA POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMIMA ZAPOŠLJAVANJA U 2021. GODINI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana 12.02.2021. godine Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisali su JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMIMA ZAPOŠLJAVANJA U 2021. GODINI.

Razvojna agencija Grada Trebinja je u okviru ovog poziva svim zainteresovanim licima pružila  stručne i savjetodavne usluge, kao i profesionalnu podršku u izradi biznis planova.

Zaključno sa 17.03.2021. godine Agenciji se obratilo 31 zainteresovano lice, od čega 19 po programu FINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA DJECE POGINULIH BORACA, DEMOBILISANIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA VRS, te 12 lica po programu ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA CILJNIH KATEGORIJA U PRIVREDI .

Posebno ističemo činjenicu da je od ukupnog broja osoba koje su nam se obratile, 9 osoba iz drugih opština istočne Hercegovine (Berkovići, Gacko, Bileća), što je dokaz uspješnog rada Agencije i odlične saradnje sa Zavodom sa zapošljavanje.

Razvojna agencija Grada Trebinja će svim licima kojima budu odobrena sredstva po ovim programima i dalje biti na raspolaganju za svaki vid podrške u okvirima svog djelovanja.