TREDEA odabrana za učešće u Programu izgradnje i osnaživanja digitalnih inovacijskih centara u BIH

Razvojna agencija grada Trebinja”TREDEA” jedna je od 13 organizacija koje su od ukupno 29 prijava odabrane za učešće u Programu izgradnje i osnaživanja digitalnih inovacijskih centara u BIH
Projekat DigitalBIZ koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH),predviđa podršku za institucionalne partnere, preduzeća i druge relevantne aktere u korištenju digitalne ekonomije kao sredstva za povećanje produktivnosti postojećih ekonomskih sektora, rastućih novih tržišta, kao i ubrzanje ekonomskog rasta.

Javni poziv je bio otvoren za privredne komore, razvojne agencije, tehnološki parkovi, inkubatori, akceleratori, inovacijski i istraživački centri, kompetencijski centri pri fakultetima tehničkih i ekonomskih smjerova, klasteri i industrijska udruženja koja predstavljaju kompanije i slični pravni subjekti.

Po zatvaranju javnog poziva, zaprimljeno je ukupno 29 prijava. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema osnovnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. Komisija za ocjenu i odabir prijava je na temelju smjernica i kriterija navedenih u javnom pozivu, te konačne bodovne rang liste, odabrala 13 organizacija za učešće u Programu izgradnje i osnaživanja digitalnih inovacijskih centara u BIH. Projekat DigitalBIZ je odabrao sljedeće organizacije:

1. Privredna komora Republike Srpske
2. Agencija za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o
3. Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o.
4. Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak / INTERA Tehnološki Park
5. Inovacioni centar Banja Luka
6. Njemački centar za robotiku/ Industrial Automation d.o.o.
7. Razvojna agencija Žepče d.o.o. (RAŽ)
8. Privredna/ Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine
9. Inovacioni centar za održivi razvoj (InCOR) Grada Bijeljina
10. Centar za izvrsnost u poduzetništvu (CIP) Sarajevo / Udruženje trenera CEFE u BiH
11. Razvojna agencija Republike Srpske (RARS)
12. Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke  (HERAG)
13. Razvojna agencija Grada Trebinja (TREDEA)