PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE PROVOĐENJA PRAKTIČNE NASTAVE UPUĆENE NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA

 

 

 

 

 

 

 

U svrhu pregleda stanja i postojećeg pravnog okvira provođenja praktične nastave u Republici Srpskoj, te mogućnosti unapređenja pravnog okvira gledano iz ugla poslovnih subjekata, obrazovnih ustanova, gradske uprave, kao i iz perspektive roditelja i učenika, u Trebinju je u martu 2021. godine održan okrugli sto, odnosno radionica na temu „Praktična nastava učenika srednjih stručnih škola kod poslovnih subjekata – kako naprijed?“.

Radionicu je organizovala Privredna komora Republike Srpske – Područna privredna komora Trebinje kroz angažman u okviru projekta “Efikasno povezivanje obrazovanja i privrede: unapređenje praktične nastave u sektorima ugostiteljstva i turizma, elektro-energetskom i sektoru obrade metala u Gradu Trebinje”, koji provodi Razvojna agencija Grada Trebinja – TREDEA uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost i Grada Trebinja.

Radionici je prethodila Analiza „Praktična nastava učenika kod privrednih subjekata – Pravna analiza“  koja je doprinijela sagledavanju pravnog okvira koji nadilazi obrazovne politike a pokrenuta je zbog potrebe da se poslovni subjekti aktivnije uključe u provođenje praktične nastave, kao i da se stvore uslovi za njeno što efikasnije obavljanje. Analiza je ukazala na nedostatke, ali i na dobre prakse te ponudila zaključke koji bi, ukoliko se primijene, mogle doprinijeti funkcionalnijoj realizaciji praktične nastave.

Prezentacije i diskusije tokom radionice obuhvatile su sljedeće teme:

 

  • Prikaz postojećeg zakonodavstva u vezi sa realizacijom praktične nastave u Republici Srpskoj;
  • Angažman učenika na praktičnoj nastavi u poslovnim subjektima sa aspekta radnog i socijalnog prava;
  • Zaštita i sigurnost učenika na praktičnoj nastavi kod poslovnih subjekata;
  • Osiguranje učenika od posljedica nesrećnog slučaja tokom praktične nastave kod poslovnih subjekata;
  • Zaštita od zaraznih bolesti učenika na praktičnoj nastavi kod poslovnih subjekata;
  • Naknada troškova prevoza, troškova ishrane i ostale naknade ili nagrade učenika na praktičnoj nastavi u poslovnim subjektima, sa poreskim tretmanom ovih naknada;
  • Ugovorno regulisanje praktične nastave kod privrednih subjekata.

 

Zahvaljujući prezentaciji pomenute Analize i diskusijama učesnika iz različitih sektora, kao rezultat radionice kreirane su preporuke uključujući i Inicijativu za formiranje interresorne radne grupe na nivou Republike Srpske koja je dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvu finansija Republike Srpske, Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske, Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Privrednoj komori Republike Srpske te projektnim partnerima. Nakon dobijenih povratnih informacija iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Privredna komora RS Područna privredna komora Trebinje i TREDEA, uz podršku Grada Trebinja i Fondacije Helvetas Moja Budućnost, pripremaju naredne korake.