KVALITETNIJA PRAKTIČNA NASTAVA ZA UČENIKE TEHNIČKE ŠKOLE TREBINJE

Unaprijeđenja u procesu realizacije praktične nastave, nakon uspješno urađenih aktivnosti revizije nastavnih programa za zanimanja tehničar CNC tehnologija i električar-elektroinstalater, obuke mentora praktične nastave u poslovnim subjektima i opremanja kabineta/radionica praktične nastave,  obuhvatila su i obuku profesora stručnih predmeta i praktične nastave na temu „Uvođenje savremenih CNC tehnologija u stručno obrazovanje – upotreba CAM sistema za programiranje obrade na CNC glodalici, praktična obuka u trajanju od 6 radnih dana“.

Obuka koja je provedena u okviru projekta “Efikasno povezivanje obrazovanja i privrede: unapređenje praktične nastave u sektorima ugostiteljstva i turizma, elektro-energetskom i sektoru obrade metala u Gradu Trebinje” koji provodi Razvojna agencija Grada Trebinja – TREDEA, uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost i Grada Trebinje, održana je u dva ciklusa, prvi u periodu 19.-21. 05. 2021. a drugi u periodu 25.-27. 05. 2021. godine.

Učesnici obuke bili su profesori stručnih predmeta i praktične nastave iz Tehničke škole Trebinje i Srednje škole Konjic, a pored učioničkog dijela obuke, posebna pažnja posvećena je i praktičnom radu na školskoj CNC mašini koja je takođe nabavljena kroz ovaj projekat.

Naime, u okviru projekta su opremljeni kabineti/radionice praktične nastave u Tehničkoj školi Trebinje za gorenavedena zanimanja, u skladu sa nalazima Studije opravdanosti opremanja kabineta za zanimanje tehničar CNC tehnologija i Studije opravdanosti opremanja kabineta za zanimanje električar-elektroinstalater. Ukupna vrijednost nabavljene opreme je oko 35.000 KM što su, kao i cijeli projekat, finansijski podržali Grad Trebinje i Fondacija Helvetas Moja Budućnost.

Ovim je zaokružen projektni proces podrške praktičnoj nastavi u Tehničkoj školi Trebinje čime učenici navedenih zanimanja dobijaju priliku da razvijaju praktična znanja i vještine i u školi i u poslovnim subjektima, a u skladu sa potrebama tržišta rada u Trebinju.