Javni poziv za prijavu za učešće na obuci „Design Thinking i preduzetništvo”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gender centar Republike Srpske raspisao je Javni poziv za prijavu za učešće na besplatnoj obuci „Design Thinking i preduzetništvo“, koja se sprovodi u okviru projekta „Kreativnim razmišljanjem do preduzetništva žena“, a koji Gender centar sprovodi u saradnji sa i-dijasporom.

Projekat ima za cilj da kroz učenje i primjenu inovativnog metoda razvoja preduzetničkih ideja – „Design Thinking”, osnaži i pripremi žene sa preduzetničkim duhom da razviju i pokrenu  vlastiti biznis.

Rok za dostavljanje prijave je 05.05.2022. godine.

Period i mjesto realizacije obuke: Banja Luka, 30.05.2022 – 02.06.2022.

Najznačajniji aspekti obuke su:

  • Upoznavanje sa novim i drugačijim pristupom radu i načinom rada;
  • Razvoj poslovne ideje na kreativan način uz „Design Thinking” metod u timu (rad u grupi sa drugim polaznicama obuke čije su poslovne ideje iz istih oblasti, npr. oblast informacionih tehnologija, marketinga, turizma, ljepote i zdravlja i druge, te rad na primjeru hipotetičke poslovne ideje);
  • Primjena stečenog znanja i vještina na vlastitoj poslovnoj ideji;
  • Primjena prezentovanih alata preduzetništva, izrada nacrta poslovnog plana za realizaciju vlastite poslovne ideje, priprema i razvoj prodajne prezentacije;
  • Motivacione i inspirativne priče uspješnih preduzetnica.

Polaznice će imati priliku da u drugoj fazi projekta, apliciraju za bespovratna finansijska sredstva za realizaciju poslovne ideje i pokretanje vlastitog biznisa. Kandidatkinjama koje budu odabrane za dodjelu bespovratnih sredstava biće pružena i mentorska podrška u uspostavljanju i razvoju vlastitog biznisa.

Za učešće na obuci mogu se prijaviti sve punoljetne žene sa prebivalištem u Republici Srpskoj koje posjeduju poslovnu ideju i osnovni nivo poznavanja engleskog jezika, te spremnost i opredjeljenost da, u saradnji sa trenericama i ostalim polaznicama obuke, rade na njenom razvoju i konkretizaciji.

Zainteresovane žene su dužne popuniti Obrazac za prijavu koji je prilog ovog javnog poziva, te dostaviti ga na i-mejl adresu: protokol@gc.vladars.net.


There is no ads to display, Please add some