POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U BIH

GIZ BiH poziva na dostavljanje prijedloga za dodjelu grant sredstava malim i srednjim preduzećima u BIH, koja se bave proizvodnjom. Cilj ovog poziva je ubrzati razvoj kapaciteta za istraživanje i razvoj kroz tehnološku (digitalnu) transformaciju, odnosno digitalne inovacije.

Ukupan fond raspoloživ za ovaj poziv iznosi 100.000 EUR (195.583,00 BAM), a visina granta ne može biti manja od 10.000 EUR (19.558,30 KM), niti veća od 15.000 EUR (29.337,45 KM). Aplikanti moraju osigurati najmanje 50% ukupne vrijednosti projekta iz vlastitih sredstava.

Detaljne informacije o Javnom pozivu moći ćete dobiti i na online Info sesiji koja će se održati u utorak, 05.09.2023. godine u 12:00.  Svoje mjesto na ovom događaju možete osigurati popunjavanjem obrasca na linku: https://events.teams.microsoft.com/event/8bf4d38a-194a-462b-bb67-474931132dfd@39f1fea8-9741-4e94-b5fe-980d730accc1

Napominjemo da su mala i srednja preduzeća su preduzeća koja zapošljavaju do 250 osoba i koja imaju godišnji promet do 50 miliona EUR i/ili godišnji bilans stanja do 43 miliona EUR. Podnositelji prijave koji učestvuju u ovom pozivu za dostavljanje prijedloga moraju provjeriti svoj status tako što će popuniti upitnik za samoprocjenu MSP koji na raspolaganje stavlja Evropska komisija. Obratite pažnju na to da podnositelji prijave koji posjeduju udio u drugim preduzećima na osnovu vlasničkih prava/prava na kapital/prava glasanja, moraju uključiti podatke o povezanim preduzećima u izračune sačinjene u vezi sa brojem osoblja, prometom i bilansom stanja koristeći Smjernice za korisnike za definiranje MSP.

Svi finansirani projekti moraju usvojiti najnovije digitalne tehnologije za transformaciju ka pametnijoj, zelenijoj i efikasnijoj proizvodnji u skladu s najnovijim politikama EU.

Kandidovani projekti trebaju obuhvatiti jednu od navedenih dimenzija:

  • Digitalna transformacija internih operacija i upravljanje resursima
  • Integrirana digitalna prodaja i lanac nabavke
  • Integrirani dizajn proizvoda i automatizacija
  • IT podrška
  • Napredne digitalne tehnologije

Više informacija možete pronaći u Vodiču za aplikante. Za sve dodatne informacije i prijavu na poziv, posjetite web stranicu www.eu4digitalsme.ba

Krajnji rok za aplikacije je 18.09.2023. do 16:00 sati.


There is no ads to display, Please add some