Počeo seminar na temu “Instrumenti za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata”

 

 

 

 

 

 

Seminar organizuje Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Razvojnom agencijom Grada Trebinja.

Cilj seminara je obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem, u oblasti identifikacije, pripreme i vođenja razvojnih projekata.

Seminar pruža mogućnost da se, kroz rad u grupama, pripreme projektni prijedlozi prema pristupu logičke matrice koja predstavlja najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije.

Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposobljen kadar, koji u skladu sa potrebama može, samostalno (ili u projektnom timu), da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u Bosni i Hercegovini.

Obuka se provodi u okviru projekta Razvojne agencije Republike Srpske pod nazivom “Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposobljavanje lokalnih timova za pripremu i vođenje razvojnih projekata” koji je predviđen Programom rada Agencije za 2020. godinu.


There is no ads to display, Please add some