Javni poziv za pružanje mentoring usluga mikro i malim preduzećima i samostalnim preduzetnicima čije je poslovanje pogođeno pandemijom virusa korona (Covid-19)

 

 

 

 

 

Razvojna agencija Republike Srpske u okviru projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“-DanubeChance2.0 koji je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERFD, IPA, ENI) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 raspisuje:

Javni poziv

za pružanje mentoring usluga mikro i  malim preduzećima i samostalnim preduzetnicimačije je poslovanje pogođeno pandemijom virusa korona (Covid-19)

 

Cilj pružanja mentoring usluga je unapređenje poslovanja i ponovno pokretanje poslovnih aktivnosti mikro, malih preduzeća i samostalnih preduzetnika čije je poslovanje pogođeno pandemijom virusa korona (Covid-19).

Mentoring usluge predstavljaju savjetodavnu nefinansijsku podrškumikro, malim preduzećima i samostalnim preduzetnicima u različitim oblastima poslovanja sa ciljem uklanjanja određenih prepreka u poslovanju.

Mentoring usluge pružaće mentori koristeći znanje, vještine i kompetencije stečeno radom na projektu DanubeChance 2.0 imetodologiju razvijenu u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

SADRŽAJ MENTORING USLUGA

Mentoring usluge će obuhvatiti:

 • Savjetovanje preduzetnika o kvalitetnom donošenju poslovnih odluka;
 • Savjetovanje preduzetnika u vezi sa poslovnim izazovima;
 • Savjetovanje preduzetnika pri ponovnom pokretanju poslovnih aktivnosti.

Sadržaj mentoring usluga:

 • (Samo)prepoznavanje i (samo)procjena parametara poslovanja;
 • Individualni pregled poslovne situacije sa mentorom i identifikacija poslovnih potreba;
 • Savjetodavna orijentacija za naredne poslovne korake.

Sadržaj specijalističkog mentoringa:

 • Savjetovanje iz oblasti poslovnog planiranja, sa osvrtom na lekcije naučene iz prethodnog iskustva;
 • Savjetovanju kod promjene poslovnog modela;
 • Savjetovanje iz oblasti marketinga (uspostavljanje novih kanala prodaje i uvođenje novih proizvoda/usluga);
 • Savjetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama i konsultantskim uslugama kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja.

Osnovni princip mentoring usluga je visokokvalitetna stručnost, profesionalna etika i dosljedno poštovanje povjerljivosti svih korporativnih podataka.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Na Javni poziv se mogu prijaviti:

 • Mikro i mala preduzeća i samostalni preduzetnici koji se suočavaju sa poslovnim izazovima tokom i nakon pandemije virusa korona (Covid-19);
 • Mikro i mala preduzeća i samostalni preduzetnici koji žele restruktuirati svoje poslovanje/ponovo pokrenuti poslovnu djelatnost;
 • Registrovani su na teritoriji Republike Srpske;
 • Ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Izbor korisnika mentoring usluge biće izvršen prema sljedećim kriterijumima:

 • Inovativnost poslovne ideje,
 • Mogućnost za ponovno pokretanje posla,
 • Nivo motivacije i spremnost za saradnju.

TRAJANJE

Razvojna agencija Republike Srpske će pružati usluge mentoringa u periodu od 01.08.2021. godine do 30.11.2021. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJAI NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Obrazac za prijavu se šalje na imejl: info@rars-msp.orgnajkasnije do 02. jula2021. godine sa naznakom „Prijava na Javni poziv za pružanje mentoring usluga“.

Javni poziv i obrazac za prijavu su dostupni na veb stranici Razvojne agencije Republike Srpske www.rars-msp.org


There is no ads to display, Please add some