Kako uskladiti nastavne programe u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada?

Sloboda škole da izrađuje i realizuje obrazovne sadržaje prema zahtjevima lokalnog tržišta rada, iako data zakonodavnim okvirom, ne koristi se u dovoljnoj mjeri. Tokom posljednje decenije, neki projekti razvoja našli su se na ovom, nedovoljno definisanom, polju tako da praksa u Bosni i Hercegovini svjedoči različitim primjerima.

Projekat Moja budućnost fondacije HELVETAS, zajedno sa lokalnim partnerima, ciljanim stručnim školama i privrednim subjektima, pokušao je da uobliči metodologiju na čije ishode – usklađene nastavne programe u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada – su tokom 2020. i 2021.  dale saglasnost obrazovne vlasti u Republici Srpskoj i Zapadnohercegovačkom kantonu.

Dok se pilotiranje metodologije zaokružuje u Zeničko-dobojskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, objavljujemo dokument za koji se nadamo da će biti koristan svim zainteresovanima i da će se smatrati živim materijalom koji će se oplemenjivati praksom i raznolikošću perspektiva.

Posebnu zahvalnost projekat duguje Almiru Sivri, Jovanki Glišić i Ljerki Naletilić za višemjesečni trud i strpljenje kako bi dokument dobio svoj konačan oblik i bio što jasniji i jednostavniji za upotrebu.

Smjernice za usklađivanje nastavnih programa u strukovnim školama s potrebama lokalnog tržišta rada

Смјернице за ревизију наставних програма у средњим стручним и техничким школама у складу с потребама локалног тржишта рада

Smjernice za inoviranje nastavnih programa u stručnim i tehničkim školama u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada


There is no ads to display, Please add some