JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA UBLAŽAVANJE UTICAJA KRIZE COVID-19 NA MMSP IZ METALSKOG, MAŠINSKOG I DRVNOG SEKTORA

 

 

 

 

 

Projekat EU4Business Recovery objavljuje Javni poziv za prijavu interesa za ublažavanje uticaja krize izazvane virusom COVID-19 na mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u metalnoj industriji.Ovaj javni poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta izvozno orijentisanih MMSP-ova koji posluju u sektoru prerade metala, kako bi se omogućio kontinuitet i unapređenje poslovanja za razvoj novih proizvoda, usluga i pristup novim tržištima.

Indikativni iznos grant sredstava za dodjelu unutar ovog javnog poziva je do 1.000.000 EUR (1.955.830 KM). Minimalni iznos sredstava za dodjelu pojedinačnog granta unutar ovog javnog poziva je 10.000 EUR (19.558,30 KM), dok maksimalni iznos sredstava ne može biti veći od 48.000 EUR (93.879,84 KM).

Rok za podnošenje prijava i prateće dokumentacije je 31.01.2022. godine do 16:00 sati.

Prihvatljivi aplikanti moraju:

  • biti pravno lice registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) ili dioničarsko/akcionarsko društvo (d.d./a.d.);
  • biti registrovan na teritoriji Republike Srpske/BiH prema zakonima prije 31.12.2018. godine;
  • pripadati kategoriji izvozno orjentisanih MMSP-ova;
  • imati smanjenje prometa u 2020. godini ili moći dokazati negativan uticaj COVID-19 krize u 2020./2021. godini;
  • biti registrovan i primarno poslovati pod prihvatljivim statističkim šiframa u industriji prerade metala i drveta.

Sve detaljne informacije o javnom pozivu su dostupne na sljedećem linku :

https://eu4business.ba/objavljen-javni-poziv-za-prijavu-interesa-za-projekte-iz-oblasti-metalskog-masinskog-i-drvnog-sektora/


There is no ads to display, Please add some