JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKA NA TEME VEZANO ZA NAPREDNE METODE PROMOCIJE KULTURNO-ISTORIJSKE BAŠTINE U OKVIRU PROJEKTA ADRION – EMOUNDERGROUNDS

 

 

 

 

 

 

 

 

Obuka: Inovativne tehnologije i metode za upravljanje fortifikacijskim i podzemnim kulturnim lokacijama u turizmu

Projekat Interreg ADRION EMOUNDERGROUNDS, u kome je Razvojna agencija Grada Trebinja “TREDEA” projektni partner, realizacijom svog cilja želi ojačati atraktivnost/konkurentnost uključenih teritorija u svrhu osnaživanja socio-ekonomskog i održivog/pametnog/inkluzivnog rasta cijele makro jadransko-jonske regije, promocijom novog transnacionalnog, integrisanog, kreativno-kulturalnog turističkog proizvoda zasnovanog na naprednim emocionalnim tehnologijama i inovativnim marketinškim alatima. Projekat provodi 10 partnera iz 7 zemalja ADRION regije, vodeći partner je Opština Nardo iz Italije, a finansira se primarno sredstvima EU te uz učešće lokalnih partnera.

U svrhu realizacije projektne aktivnosti Implementacije trening staza (ciljanih obuka) u projektnom području, o inovativnim metodama upravljanja i tehnologijama za kulturne lokacije, Razvojna agencija Grada Trebinja – TREDEA organizuje obuke u trajanju od 40 časova na teme 1. Dramaturgija i pozorišna/muzejska animacija kroz didaktičke trase za oživljavanje istorijskih i legendarnih lokacija ili karaktera; 2. Istorijsko i filološko porijeklo odabranih kulturnih/istorijskih lokacija (U okviru projekta su odabrane stare tvrđave iz austrougarskog ili eventualno austrougarskog/turskog perioda sa naglaskom na one koje imaju i podzemne prostorije – fokus je na lokacijama: Muzej Hercegovine – nekadašnja Austro-Ugarska komanda za ostale fortifikacije u Trebinju, tvrđava Strač, tvrđava Golo brdo, tvrđava Petrina, tvrđava Kličanj i Stari grad – Trebinje kao fortifikacija); i 3. Inovativne tehnologije i metode za upravljanje fortifikacijskim i podzemnim kulturnim lokacijama u turizmu.

Nakon uspješno realizovane obuke na teme „Dramaturgija i pozorišna/muzejska animacija kroz didaktičke trase za oživljavanje istorijskih i legendarnih lokacija ili karaktera“i„Istorijsko i filološko porijeklo odabranih kulturnih/istorijskih lokacija“, pozivamo vas da učestvujete u trećem dijelu obuke, na temu Inovativne tehnologije i metode za upravljanje fortifikacijskim i podzemnim kulturnim lokacijama u turizmu“. Obuka će biti održana u prostorijama Kulturnog centra Trebinje, sa početkom 10.06.2022. (petak) u 10.00 časova.

Program obuke će obuhvatiti, između ostalog: Razvoj scenarija za aplikacije digitalnog kulturnog naslijeđa, fotogrametriju muzejskih eksponata, Virtual i AugmentedReality tehnologije, kao i studije slučaja u svrhu praktičnog prikazivanja mogućnosti pomenutih tehnologija.

Učesnici obuke mogu biti akteri iz oblasti kulture, turizma, obrazovanja i drugih srodnih oblasti, te svi zainteresovani za navedene teme, i to predstavnici javnog sektora, privatnih preduzetnika/kompanija, istraživači i građani uopšte. Mjesto održavanja obuka je Trebinje, a predviđeno trajanje obuke je ukupno 40 sati. Očekuje se da, kao krajnji ishod, obuka ponudi bolje razumijevanje i unaprijeđeno znanje učesnika o navedenim temama.

Molimo vas da vaše učešće potvrdite putem e-maila sa sljedećim podacima: datum rođenja, kontakt telefon i kontakt e-mail, najkasnije do 09.06.2022. godine (četvrtak), na e-mail msptb@teol.net.


There is no ads to display, Please add some