Javni poziv nezaposlenim licima za korišćenje sredstava za samozapošljavanje u 2022.

Javni poziv nezaposlenim licima za korišćenje sredstava za samozapošljavanje u 2022.

Grad Trebinje je objavio Javni poziv za samozapošljavanje nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji  Zavoda za zapošljavanje – Biro Trebinje, a koja su zainteresovana za započinjanje vlastite djelatnosti što podrazumijeva i registraciju poslovnog subjekta (kao privredno društvo, samostalni preduzetnik ili komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo).

Za bespovratna sredstva u visini od 5.000 do 15.000 KM mogu da konkurišu nezaposlena lica koja se, prije objavljivanja javnog poziva, vode kao aktivni tražioci posla. U okviru navedene ciljne grupe prioritet kod dodjele sredstava imaju demobilisani borci, ratni vojni invalidi i druga lica sa invaliditetom, članovi porodice poginulih boraca i lica u stanju socijalne potrebe.

Subvencije se dodjeljuju za samozapošljavanje (započinjanje sopstvenog biznisa) u sljedećim djelatnostima:

  • Poljoprivreda i prerada hrane;
  • Prerađivačka industrija;
  • Trgovina: sve djelatnosti izuzev trgovine na malo pretežno prehrambenim proizvodima, pićem i duvanskim proizvodima i trgovine na malo tekstilom;
  • Ugostiteljstvo i turizam: isključivo originalne ideje vezane za turizam i domaće proizvode (agroturizam);
  • Građevinarstvo i proizvodnja građevinskog materijala;
  • Zanatske i druge uslužne djelatnosti uključujući i djelatnosti starih i umjetničkih zanata.

Subvencije se dodjeljuju u sljedećim iznosima:

– do 5.000 KM za samozapošljavanje na  komercijalnom poljoprivrednom gazdinstvu

– do 10.000 KM za samozapošljavanje podnosioca zahtjeva koji se registruje kao privredno društvo ili samostalni preduzetnik

– do 15.000 KM za samozapošljavanje podnosioca zahtjeva uz dodatno zapošljavanje najmanje još jednog nezaposlenog lica, najkasnije 12 mjeseci od potpisivanja ugovora.

Ukupni iznos odobrene subvencije se isplaćuje na račun korisnika (poslovnog subjekta) na sljedeći način:

– 60% u prvoj godini projekta, po potpisivanju ugovora;

– 25% u drugoj godini, nakon provedene kontrole prethodno isplaćenih sredstava;

– 15% po isteku perioda od dvije godine od dana potpisivanja ugovora.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu: Grad Trebinje, Gradska uprava Vuka Karadžića br.2. 89101 Trebinje sa naznakom: „za Komisiju za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu subvencije za samozapošljavanje“.

Javni poziv ostaje otvoren od 18. 08.2022.g. do 16.09.2022.g.

Više informacija na linku: https://trebinje.rs.ba/wp-content/uploads/2022/08/javni-poziv-nezaposlenim-licima.pdf

javni-poziv-nezaposlenim-licima

Zahtjev-za-samozapošljavanje 17.08.2022


There is no ads to display, Please add some