PROJEKAT RETRAIL – AKTIVNI TURIZAM U TREBINJU

OBUKE TURISTIČKIH OPERATERA

Prvim setom radionica koji je održan 01. i 02. novembra u restoranu Stara Hercegovina, započeo je ciklus obuka u okviru projekta „ReTRail“.

Cilj projekta je podržati oporavak turističkih operatera pogođenih COVID-om uvođenjem novih turističkih proizvoda na otvorenom, valorizacijom neiskorištenih lokalnih potencijala i upotrebom mehanizama za upravljanje destinacijom.

Da bi taj cilj bio postignut, projekat će uvesti nove turističke sadržaje kroz uređenje biciklističkih/pješačkih staza u Trebinju s odgovarajućom signalizacijom i opremom, podržati jačanje kapaciteta lokalnih turističkih operatera, te razvijanje platforme za turističku promociju (outdoor ili aktivni turizam), online rezervaciju tura i druge aktivnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna od značajnih aktivnosti projekta odnosi se na unapređenje kapaciteta lokalnih turističkih operatera kroz provođenje pet dvodnevnih radionica na različite teme. Obuke su osmišljene tako da obogaćuju promociju turističke ponude i kreiranje novih turističkih ruta i proizvoda a što će dalje biti usmjereno na praktičnu primjenu kroz razvijanje novih turističkih proizvoda i korišćenje digitalne platforme.

Prvi set radionica obuhvatio je teme „Pristup novim turističkim tržištima“ i „Outdoor turizam – razvoj programa, bezbjednost i pristup ciljnim grupama“, a u nastavku će učesnici – pružaoci usluga u turizmu, razvijati kapacitete u oblastima digitalnog marketinga, održivosti, kreiranja novih turističkih paketa itd.

Projekat „ReTRail“ provodi Razvojna agencija Grada Trebinja – TREDEA u partnerstvu sa Područnom privrednom komorom Trebinje i Turističkom organizacijom Grada Trebinja, a finansiranje je obezbijeđeno iz sredstava Evropske unije i Vlade SR Njemačke kroz program EU4BusinessRecovery, uz finansijsko učešće lokalnih partnera. EU4BusinessRecovery, na nivou programa implementiraju GIZ, UNDP i ILO.


There is no ads to display, Please add some