Novi koncepti i alati za podršku održivom razvoju malih i srednjih preduzeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavnici Razvojne agencije grada Trebinja učestvovali su na radionici pod nazivom „Mogućnosti primjene novih koncepata i alata za podršku održivom razvoju MSP” koja je održana 4. i 5. Oktobra u etno selu „Čardaci” Vitez. Radionica je organizovana kao dio aktivnosti projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.

Svrha radionice je bila bolja priprema za planiranje i realizaciju podrške u situacijama koje odlikuje nepredvidivost i kompleksnost, kada do sada korišćeni koncepti i alati ne mogu da doprinesu stvaranju i održavanju jače otpornosti MSP-a.

Učesnici su imali priliku da rade u formatu World/LED Café, upoznaju se sa konceptom sistemske konkurentnosti kao i alatima za jačenje mezo nivoa, Cynefin (Kanevin) okvirom i alatima za kompleksne izazove (SenseMaker) kao i da diskutuju o mogućnostima primjene predstavljenih koncepata i alata.

Događaj je okupio timove Ministarstava spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta Federacije BiH, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Zeničke razvojne agencije ZEDA, Razvojne agencije Istočnog Sarajeva RAIS, Razvojne agencije Trebinja TREDEA, Mašinskog fakulteta iz Banje Luke. Radionici su takođe prisustvovali timovi projekata „SBA u BiH2EU“ (Eda i SERDA), „EU4DigitalSME“ (GIZ), kao i projekata održivog rasta (UNDP) i „Local Economic Development“ (Caritas Švajcarska).


There is no ads to display, Please add some